کبد چرب و ورزش

نوعی بیماری تجمع چربی در سلول های کبد است، که در صورت عدم کنترل روند بدخیم رو به سمت فیبروز شدن بافت کبد و تخریب   سلولی آن  طی میکند . این بیماری از نوع بیماری‌های داخلی است و نحوه تغذیه و چاقی افراد در آن تاثیر بسیار دارد. بیماری شایعی در جامعه است به طوری كه حدود 30 درصد از افراد ممكن است كبد چرب داشته باشند

در سال 1390یک دسته تمرینات استقامتی بر روی 24 مرد مبتلا به کبد چرب انجام شد طی هشت هفته با مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش سطوح پارانشیم منطقه سطحی کبد در گروهی که فعالیت ورزش داشتن کاهش  معناداری را نشان داد ميزان آسپارتات آمينوترانسفراز(AST) و آلانين آمينوترانسفراز (ALT) سرم خون نیز در بیمارانی که ورزش های هوازی را انجام داده بودند کاهش معناداری داشت

 در یافته دیگر، محققان دانشگاه سیدنی چهار گروه 12 نفری از افرادی را كه وزن بالا و كبد چرب داشتند به مدت هشت هفته تحت چهار نوع ورزش با شدت و مدت های متفاوت قرار دادند و در همه آنها شاهد كاهش 29-18 درصدی چربی كبد بودند. این كاهش چربی كبد مستقل از كاهش وزن بود یعنی حتی اگر با ورزش وزن فرد هم كم نشده بود ولی چربی كبد كاهش میافت.

نتیجه گیری:

تمرین هوازی منظم میتواند روش درمانی مناسبی برای کنترل و مراقبت از بیماران کبد چرب باشد.بنابراین  به افراد توصیه می شود حداقل پنج روز در هفته روزی نیم ساعت فعالیت بدنی داشته باشند.

 منبع :

کتاب : تاثير هشت هفته تمرينات استقامتي بر روي پارانشيم كبد و آنزيم هاي كبدي (AST, ALT) مردان مبتلا به بيماري كبد چرب

مؤلفان : داوودی محسن، موسوی احمد، نیک بخت مسعود

مجله علوم پزشکی شهرکرد فروردین اردیبهشت 1391 دوره 14، شماره1

نظرات