کفش مناسب

کفش مناسب

بسیاري از فعالیت هاي هوازي نظیر پیاده روي و دويدن نرم مستلزم كفش مناسب هستند . كفش نامناسب ممكن است به ایجاد فشارهاي غیرطبیعي بر پا، خون رساني ناكافي و التهاب ناشي از استرس مكرر منجر شود كه ممكن است به ايجاد زخم هاي پوستي منتهي گردد.  درصورتي كه زخم عفوني شود و بیمار آن را تشخیص ندهد، به راه رفتن ادامه خواهد داد و عفونت عمیق تر خواهد شد .

  • سبک بودن کفش
  • قابل انعطاف باشه
  • حداقل 2-3 سانتی متر پاشنه داشته باشد
  • جوراب های تمیز و خشک باید در شروع هر برنامه ورزشی پوشیده شوند و جوراب های آغشته به عرق باید در پایان هر برنامه تعویض شوند.
  • پاها باید به طور کامل پس از فعالیت خشک شوند. جوراب های آغشته به عرق میتوانند خطرناک باشند که این به دلیل افزایش خطر ابتلا به عفونت قارچی پا می باشد .
  • بیماران به کفش هایی نیاز دارند که دارای فضای کافی حول و حوش پنجه و انگشتان باشند تا از سایش و تشکیل تاول پیشگیری شود . کفش در روکش حالت انعطافی داشته باشه از جنس پارچه  یا چرم همچنین بر پلاستیک ترجیح داده میشود، چرا که شکل پا را به خود میگیرد و تبادل هوای پا با خارج را میسر میسازد. کفش های نو باید با استفاده در مقاطع زمانی کوتاه مدت به تدریج نرم شوند و پس از این مقاطع پاها از نظر نقاط فشار مورد بررسی قرار گیرند .
  • به علاوه، بیماران باید کفش های ورزشی را انتخاب کنند که برای نوع ورزش مورد نظر فرد مناسب است. سطح ورزش، نظیر آسفالت، کف پوش یا پارکت نیز باید در انتخاب کفش ورزشی مدنظر قرار گیرد

 

هیئت علمی علوم پزشکی ورزشی( متخصص پزشکی ورزشی، دکتر حلب چی)

نظرات