کلاس آموزشی دیابت و روزه داری

برگزاری کلاس آموزشی دیابت و روزه داری در16خرداد ماه با آموزش سرکار خانم اسماعیلی ویژه بیماران دیابتی

نظرات