کلاس آموزشی زخم پا

برگزاری کلاس آموزشی زخم پا در 10 خرداد ماه با آموزش سرکار خانم شیخی از مرکز ازن تراپی ویژه بیمارانی که دچار زخم پا بودند. 

 

نظرات