کوه گشت خانوادگی

این برنامه در روز جمعه 1 مرداد ماه با همکاری هیئت همگانی شهرستان و با ارائه ورزش زورخانه ای ساعت 5:30 صبح در پارک کوهستان با حضور عمومی مردم و بیماران دیابتی برگزار گردید.

 

 

     

نظرات