گروه هاي مواد غذايي

گروه نان و غلات و مواد نشاسته ای:

با توجه به ميزان كالري مورد نياز شخص در طي روز مي توان 6 الي 11 واحد از گروه نان و غلات استفاده نمود. هر واحد نان و غلات شامل مقادير زير مي باشد:

 

یک كف دست نان معادل 30 گرم

 

    نان لواش یک برش 20×20 سانتي متر       

 

 

 

نان بربري یک برش 7×7 سانتي متر      

 

نان سنگك و تافتون یک برش 10×10 سانتي متر

 

 

  • یک سوم ليوان برنج يا نصف ماكاروني پخته شده
  • نصف ليوان لوبيا چيتي، عدس يا نخود يا ذرت پخته
  • یک عدد سيب زميني پخته كوچك
  • دو تا سه عدد بيسكو يت سبوس دار
  • سه ليوان ذرت بوداده (پاپ كورن) بدون روغن
  • سه چهارم ليوان برشتوك خشك

 

 

نظرات