گروه چربي ها و شيريني ها

چربی ها

  • هر واحد چربي معادل مقادير زير مي باشد:
  • یک قاشق مرباخوري روغن، كره، سس مايونز
  • یک قاشق غذاخوري پنير خامه اي ( 15 گرم)
  • دو قاشق غذاخوري خامه

 

 

شيريني ها

  • نصف ليوان بستني
  • یک عدد كلوچه كوچك
  • دو عدد شيريني خشك
  • چهار عدد شكلات كوچك

مواد غذايي كه در یک گروه قرار دارند مي توانند جايگزين هم گردند.

بهتر است بيشتر ازیک واحد از گروه چربي ها و شيريني ها طي هر روز مصرف نشود.

 

منبع:

دکتر باقر لاریجانی: راهنمای بالینی خود مراقبتی دیابت(چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟): تغذیه ، مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار1398

 

 

 

 

نظرات