کلاسهای آموزش خوش بینی

برگزاری کلاسهای آموزش خوش بینی ویژه بیماران دیابتی در 8 جلسه با آموزش سرکار خانم سلیمانی

نظرات