دیابت وروانشناسی

چگونه استرس خود را بهتر مدیریت کنیم؟

چگونه استرس خود را بهتر مدیریت کنیم؟ استرس چیست؟ هر فرد نیازمند است که در مقابل تغییرات دائمی پیرامون خود که به وقوع م ...

ادامه ...

بازسازی انگیزه در افراد دیابتی

بازسازی انگیزه در افراد دیابتی پس از ایجاد انگیزه باید در حفظ و تقویت آن کوشا باشیم. بسیاری از مواقعه انگیزه کنترل دیاب ...

ادامه ...

دیابت و ایجاد انگیزه در افراد دیابتی

دیابت و ایجاد انگیزه در افراد دیابتی  به عنوان یک فرد دیابتی ممکن است بارها به خود گفته باشید : " تصمیم گرفتم وزن ...

ادامه ...

نقش مسایل روانی و افسردگی در روابط زناشویی خانم های دیابتی

متاسفانه تحقیقات کافی در زمینه مشکلات زناشویی خانم  های دیابتی وجود ندارد. این مشکلات پیچیدگی های زیادی دارد.گاهی م ...

ادامه ...

روش های کاهش تنش روانی بیماران دیابتی

روش های کاهش تنش روانی بیماران دیابتی ارتباط بیمار دیابتی با اعضای خانواده، همکاران و گروه دوستان ، عامل حیاتی در احساس ...

ادامه ...

ارتباط استرس و دیابت

محققان علوم پزشکی در دانشگاه رایس در آمریکا اعلام کردند بین استرس های هیجانی و دیابت ارتباط وجود دارد. بنا به گفته دانش ...

ادامه ...

نقش روانشناسی در کنترل دیابت

روانشناسان چه کمکی به بیماران دیابتی می کنند؟ روانشناسان نقش مهمی در کمک به بیماران دیابتی برای مدیریت بیماریشان دارند. ...

ادامه ...