روش های کاهش تنش روانی بیماران دیابتی

روش های کاهش تنش روانی بیماران دیابتی

ارتباط بیمار دیابتی با اعضای خانواده، همکاران و گروه دوستان ، عامل حیاتی در احساس خوب بودن می باشد ومنجر به مدیریت موثرتر بیماری می شود. افرادی که به تنهایی زندگی می کنند وفاقد چنین شبکه حمایتی هستند احساس بدی داشته و نمی توانند بیماری خود را به نحو موثری مدیریت نمایند.

اگر قند خوان بالا موجب تنش روانی زیاد می شود فرد می تواند تنش خود را با داشتن رژیم غذایی مناسب، شرکت در فعالیت های دنی منظم، خواب کافی وورزش های آرام بخش کاهش دهد.

استفاده از آرام سازی موثر است. روش های مختلفی برای آرام سازی وجود دارد: الف) تمرین های تنفسی : روی زمین دراز بکشید و عمیق نفس بکشید. در دم و بازدم عمیق عضلات خود را شل کنید. این تمرین را 5تا 20 دقیقه در روز انجام دهید. ب) روش آرامسازی پیش رونده : در این روش شما عضلات خود را منقبض و سپس به طور متوالی شل کنید.

افکار بد خود را با افکار خوب جایگزین کنید. برای این کار می توان به شعر، دعا یا مطلب دیگری فکر کرد.

عضو گروه های حمایتی کمک کننده باشید.دانستن این مطلب که افراد دیگری نیز به دیابت مبتلا هستند به شما کمک می کند که کمتر احساس تنهایی کنید. همچنین از روش های انطباقی که دیگران به کار برده اند استفاده کند. داشتن دوستانی در گروه های حمایتی از بار تنش روانیدیابت کم می کند.

انجام فعالیت های مثبت جدید مثلا شرکت در برنامه ورزشی یا انجام فعالیت های داوطلبانه می تواند به شما کمک کند.

نظرات