میخواهم همین الان به جنان کمک نقدی کنم!

دریافت کمک نقدی از طریق درگاه آنلاین زرین پال (انجمن خیریه دیابت جنان)