جلسه مجمع خیرین انجمن خیریه دیابت جنان

جلسه مجمع خیرین انجمن خیریه دیابت جنان با حضور فرماندار محترم شهرستان جناب آقای مباشری و معاون محترم ایشان جناب آقای صالحی ، امام جمعه محترم شهرستان حجت الاسلام حسناتی ، خیرین و حامیان انجمن در محل ساختمان درمانگاه تخصصی دیابت جنان تشکیل گردید.