سومین جشنواره آشپزی رژیمی و تخم مرغ رنگی

انجمن خیریه دیابت جنان با همکاری سازمان رفاهی تفریحی شهرستان نجف  آباد برگزار می نماید:

 

زمان: 93/12/8 ساعت 8:30
مکان:باغ بانوان
مهلت ثبت نام:93/11/30
همراه با برنامه های شاد و متنوع ،داوری و اهداء جوایز