هفته سلامت

مواد غذایی ناسالم باعث مرگ 2 میلیون نفر درسال می شوندکه عمده این تعداد را هم کودکان تشکیل می دهند. مواد غذایی حاوی باکتریهای مضر، ویروس ها، انگل ها و یا مواد شیمیایی ، مسئول بروز بیش از 200 بیماری - از اسهال گرفته تا سرطان - هستند
تهدیدات جدید برای ایمنی مواد غذایی به طور مداوم در حال ظهور و بروز هستند وتغییر در شیوه تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی، تغییر در محیط زیست، ظهور عوامل بیماریزای جدید، مقاومت ضد میکروبی، همه اینها سیستم ایمنی مواد غذایی را به چالش کشیده اند
افزایش سفر وتجارت هم، احتمال شیوع آلودگی ها را افزایش داده است.  

 
شعار روز جهانی 2015 :ایمنی مواد غذایی 
عرضه مواد غذایی به طور فزاینده ای در حال جهانی شدن است و این نیازمند توجه بیش از پیش به سیستم ایمنی مواد غذایی در میان کشور ها است. به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت، شعار خود را در سال 2015 بهبود ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا بشقاب (همیشه و همه جا) قرار داده است.  WHO به کشورها، در پیشگیری، شناسایی، و درمان بیماری های غذا زاد کمک می کند. دراین ارتباط باید استانداردها و دستورالعمل های بین المللی، برای پوشش فرایندهای اصلی غذایی، تهیه گردد. همراه با سازمان غذا وکشاورزی ملل متحد (FAO)، سازمان جهانی بهداشت از طریق شبکه اطلاع رسانی جهانی ، به کشورها در مورد ایمنی مواد غذایی اعلام خطر می کند.


5 نکته کلیدی برای غذای سالم
 ایمنی غذایی یک مسولیت مشترک است. از کشاورزان و تولیدکنندگان گرفته تا ،فروشندگان و مصرف کنندگان
برای مثال 5WHOنکته کلیدی ، برای راهنمایی فروشندگان و مصرف کنندگان  غذای سالم و ایمن، تعریف نموده است
نکته اول: تمییز نگه داشتن 
نکته دوم: جدا نگه داشتن مواد غذایی خام از مواد غذایی پخته 
نکته سوم: پختن کامل مواد غذایی 
نکته چهارم: پختن غذا با درجه حرارت مناسب 
نکته پنجم: استفاده از آب و مواد غذایی سالم   
روز جهانی بهداشت (2015) فرصتی است تا به مسولین دولتی، کشاورزان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، متخصصان بهداشت و سلامت و همچنین مصرف کنندگان، در مورد اهمیت ایمنی مواد غذایی و هر چیزی که در احساس امنیت و اعتماد به غذای داخل بشقاب نقش دارد، هشدار داده شود

روزشمار هفته سلامت:

 

سه‌شنبه                 1  ارديبهشت 94:                سلامت و مشاركت‌هاي اجتماعي 

چهارشنبه             2  ارديبهشت 94:                 سلامت و سبك زندگي ايراني- اسلامي

 پنج‌شنبه               3  ارديبهشت 94:                عدالت در سلامت و ارتقاي خدمات بهداشتي- درماني

 جمعه                      4  ارديبهشت 94:                   سلامت، آموزش همگاني و خودمراقبتي

 شنبه                       5  ارديبهشت 94:                  سلامت و ارتقاي ايمني غذا 

 يكشنبه                 6  ارديبهشت 94:                   سياست‌هاي كلي سلامت، همكاري بين‌بخشي

  دوشنبه                  7  ارديبهشت 94:             اقتصاد سلامت و توسعه سرمايه‌گذاري