همایش پیاده روی و دوچرخه سواری

  • علاقمندان  می توانند جهت دریافت کارتهای قرعه کشی به انجمن خیریه دیابت جنان مراجعه نمایند.