اساسنامه

باسمه تعالی

اساسنامه  انجمن خیریه دیابت جنان نجف آباد

فصل  اول –کلیات واهداف

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر"انجمن خیریه دیابت جنان" نجف آباد است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار" انجمن" نامیده می شود .

ماده 2

کلیه فعالیتهای انجمن غیر سیاسی ، غیر انتفاعی ، غیردولتی و مردم نهاد بوده و در موضوع  نیکوکاری و امورخیریه ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .

ماده 3

محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی است و پس از أخذ مجوزهای لازم به سطح فراملی گسترش می یابد.

ماده 4

مرکز اصلی انجمن دراستان اصفهان –شهرستان نجف آباد خیابان دکتر شریعتی، خیابان دانش ، روبروی کوچه شهید اناری واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید .

تبصره1: تأسیس شعبه یا دفتر نمایندگی طبق آیین نامه داخلی انجمن خواهد بود.

ماده 5

انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضاء آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

 

ماده 6

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس و به مدت نامحدود می باشد .

ماده 7

دارایی اولیه انجمن أعم از منقول و غیر منقول مبلغ 40,000,000 ریال می باشد که از سوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است .

ماده 8

اهداف انجمن عبارتند از:

- اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و نظرات مراجع معظم و علمای اعلام که برگرفته از اسلام ناب محمدی است هدف کلی انجمن می باشد و هیأت مدیره در راستای اهداف ، موظف به همسوکردن با آن می باشد.

 - کلیات

 • ساماندهی و شناسایی بیماران دیابتی و افراد در معرض خطر به ویژه کودکان و درمان و بهبود آنان
 • توسعه ، تقويت و توزیع خدمات درمانی و آموزشی به صورت عادلانه به بیماران دیابتی و افراد در معرض خطر به ویژه کودکان
 • ارتقاء و تقویت سطح دانش و آگاهی شهروندان و جامعه نسبت به بیماری دیابت
 • افزايش مشارکت شهروندان و اعتماد آنان به فعالیت های انجمن
 • بهبود مدیریت منابع انسانی ، افزایش توانمندی ، کارایی و بهره وری انجمن و تکریم ارباب رجوع
 • ايجاد و تقويت منابع مالي پايدار به منظور خودکفایی و درآمدزایی انجمن
 • بسترسازي جهت جذب خیرین داخل و خارج کشور و سرمايه گذاران و استفاده  از توانمندی های آنان

 

 ماده9

نحوه ی پیاده سازی اهداف انجمن

 • تأسیس مرکز تخصصی درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی دیابت

تبصره 1: تأسیس مرکز تخصصی درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی دیابت طبق آیین نامه داخلی انجمن خواهد بود.

 • تأسیس فروشگاه برای عرضه محصولات دیابتی

تبصره 1 : تأسیس فروشگاه طبق آیین نامه داخلی انجمن خواهد بود.

 • شناسایی منابع کمکهای مالی وغیره مالی که از طریق افراد متخصص و افراد متمول و توانا قابل هدایت به مقاصد در خور امور اجتماعی هستند.
 • ایجاد فضای معنوی و دینی از طریق متخصصین دینی و رفع مفاسد اجتماعی و بستر سازی معنوی و حذف مفاسد اجتماعی ناشی از فقر مالی ، فقر فرهنگی ، فقر فکری و علمی
 • شناسایی و ترغیب متولین و متخصصین و ترویج و تبلیغ مصادیق خیر و هدایت کمکهای بدست آمده از طریق آنان جهت بهبود اقتصاد و فرهنگ جامعه هدف انجمن
 • دعوت از نیکوکاران که بالفعل قادر به انجام فرائض و انجام صدقات می باشند و آگاهی دادن به آنان در مورد اهداف امر خیر
 • شناسایی خانواده های بی بضاعت و ایتام و آسیب پذیر به صورت محققانه و آبرومند از تحقیقات مختلف و به کارگیری انسان های مجرب ،کارآمد ، مؤمن و متدین محلی

تبصره1 : شناسایی خانواده های بی بضاعت و ارائه خدمات به آنان توسط انجمن، طبق آیین نامه داخلی انجمن خواهد بود.

 • شناسایی نوع و مشکل ابتلاعات وگرفتاریهای جامعه هدف انجمن و ارائه به متخصصین و رفع آنها

تبصره 1: شرایط تشکیل پرونده و ارائه خدمات به دیابتی ها طبق آیین نامه داخلی انجمن خواهد بود.

 • جذب کمکهای نقدی اجناس و نذورات صدقات کفارات فطریه وکلیه کمکها که شرع مقدس اجازه ی آن را می دهد و نصب صندوق های سیار و دریافت هزینه های تاج گل و غیره و قبول هدایا با أخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و هدایت و توزیع آن در راستای اهداف انجمن با تصویب هیأت مدیره
 • شناسایی اماکن قادر به آموزش و تربیت نیروهای کاردان و معرفی افراد واجد شرایط به مکانهای فوق الذکر
 • ارتباط با مراکز درمانی بهداشتی تخصصی پزشکی کلینیک ها، پاراکیلینیک ها ، درمانگاه ها و ایجاد زمینه جهت معرفی و درمان بیماران و پیگیری درمان .
 • ارتباط با مراکز با بیماریهای خاص و شناسایی و معرفی بیماران به این گونه مراکز و پیگیری درمان و بهبود سازی
 • آموزش خانواده های مبتلا به بیماری های صعب العلاج یا ارتباط با مربیان مورد نیاز برای آموزش این گونه بیماران درجهت اصلاح ، بهورزی ، نگهداری و پرستاری این گونه بیماران
 • ارتباط با مراکز امداد کمیته ی امداد ، هلال احمر ، بهزیستی و سایر اداراتی که می توانند درجهت کمک به خانواده های زیر پوشش أعم از فرهنگی، اقتصادی و درمانی به انجمن یاری رسانند .
 • .ارتباط با مدارس آموزش و پرورش و پیگیری امور فرهنگی ، آموزشی و پرورشی افراد (اهداف انجمن)
 • حمایت از افراد میانسال و معرفی آنها به خانه سالمندان و کمک بخشیدن به آنها .
 • ایجاد منابع مالی به منظور درآمدزایی انجمن
 • ارتباط با مراکز درمانی خارج از کشور

 

فصل دوم:ساختار

ماده 10

ارکان انجمن عبارتند از 1.مجمع عمومی 2.هیأت مدیره  3. بازرس.

ماده 11

مجمع عمومی

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری انجمن است و از حداقل 30 نفر از امناء شهر تشکیل می شود که لیست پیوست به همراه امضای آنان ، تأییدیه آن خواهد بود و به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

  شرح وظایف مجمع عمومی :

 1. انتخاب هیأت مدیره و بازرس (بازرسین)
 2. تعیین روزنامه رسمی
 3. تصویب گزارشات مالی هیأت مدیره
 4. تعیین هرگونه تغییر در تعداد اعضاء ، تعیین عضو جانشین، عضو گیری جدید اعضاء مجمع عمومی
 5. تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
 6. تصویب خط مشی کلی انجمن

تبصره 1.اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی دفعه اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و درصورت عدم نصاب اکثریت لازم، مجدداً با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2.تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دوسوم آراء حاضرین با تأیید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی ، اتخاذ و رسمی می شود.

تبصره 3. افراد هیئت امنا در صورتی که 2 یا 3 جلسه در مجمع عمومی یا مجمع فوق العاده شرکت نکنند ، مجمع اختیار دارد عضو جدیدجایگزین عضو قبلی کند.

تبصره 4. اگر هرکدام از اعضا هیئت امنا فوت کنند یا استعفا دهند، هیات مدیره اختیار دارد یک نفر را که واجد شرایط باشد، جایگزین عضو قبلی نماید.

 

ماده 12

مجمع عمومی عادی سالانه در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد .جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء دفعه اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضاء دفعه دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره 1. اکثریت لازم  جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود . در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 10روز تشکیل و با هر تعداد از اعضاء حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت .

تبصره 2.مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هرزمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء درصورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف 20روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید ، تشکیل می گردد .

تبصره 3.دعوت برای مجمع عمومی عادی و فوق العاده  از طریق درج اگهی در روزنامه کثیر الأنتشار حداقل 10روز و حداکثر 40روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد .

 

ماده 13

وظایف مجمع عمومی عادی :

 1. انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
 2. استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (ها)
 3. تعیین خط مشی کلی انجمن
 4. بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد هیأت مدیره
 5. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی و دعوتنامه
 6. عزل اعضاء هیئت مدیره و بازرسان

ماده 14

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

1.بادرخواست اکثریت اعضاء هیأت مدیره یا بازرس

2.بادرخواست یک پنجم اعضاء درصورتی که هیأت یا بازرس ظرف مدت 20روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل نماید .

تبصره 1. اکثریت لازم  جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای اولین بار همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و دومین بار با حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رأی دارند ، تشکیل می گردد.

تبصره 2. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رأی دو سوم اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

 

ماده 15

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 1. تصویب تغییرات اساسنامه
 2. بررسی و تصویب یا رد انحلال مؤسسه
 3. تغییر در میزان سرمایه
 4. انحلال قبل از موعد
 5. هرگونه تغییر در ماهیت

ماده16

جلسات مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند .

تبصره 1. اعضاء هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

تبصره2. رئیس هیأت مدیره ، رئیس مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد .

 

 ماده17

انجمن دارای هیأت مدیره ای مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره 1. جلسات هیأت مدیره  با حضور 5 نفر از 7 نفر اعضاء  رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 2. شرکت اعضاء هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 غیبت متوالی با 5 غیبت جلسه متناوب در طول سال درحکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 3.دعوت از اعضاء هیأت مدیره می بایست حداقل 10روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

 

ماده 18

درصورت استعفا یا فوت یا سلب هریک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرس، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرس بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.در صورتیکه تعداد اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود ، انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهدگردید.

 

ماده 19

هیأت مدیره بطور مرتب و حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی یا درخواست نایب رئیس ، جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد.

تبصره 1 : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

 

ماده20

اعضاء هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعداز انتخاب شدن تشکیل می دهند ، از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید، مشخص می نماید.

تبصره1. هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج ، یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

تبصره 2. مدیرعامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضاء مجمع عمومی

تبصره 3. هیأت مدیره در موقع لزوم میتواند افراد فوق الذکر را از سمتهای مذکور عزل کند.

تبصره 4. هیأت مدیره درصورت لزوم می تواند سمتهای دیگر برای سایر اعضاء هیأت مدیره تعریف نماید.

 

ماده 21

هیأت مدیره برای مدت 2سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.

 

ماده 22

هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و ظایف و اختیارات آن در چهارچوب اساسنامه به شرح زیر می باشد:

 • حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
 • رسیدگی به حسابها پرداخت دیون و وصول مطالبات
 • اجرای مصوبات مجامع عمومی
 • افتتاح هرگونه حساب بانکی در بانکها طی انجام تشریفات قانونی
 • تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم
 • تعیین وکیل و عزل آن
 • قطع و فصل دعاوی از طریق سازش مصالحه و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی با حق توکیل و سایر وظایفی که براساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده است.

به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر گونه اقدام ، نقل و انتقال و معامله ای که ضروری بداند ، به نام انجمن انجام دهد.

همچنین هیأت مدیره موظف است 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از دعوت اعضاء ،  باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضاء را به تأیید مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

تبصره1. جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه أخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .

تبصره 2. هیأت مدیره پس از تصویب میتواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا سقف مصوب مجمع عمومی سالیانه ، رأساً اقدام نماید.

تبصره 3. فراخوان دعوت از اعضاء جهت شرکت در مجمع عمومی باید به صورت دعوتنامه کتبی یا تماس تلفنی باشد.

 

ماده 23

انجمن دارای 1 نفر بازرس اصلی  و 1 نفر بارزس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت دو سال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 24

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند :

 • کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضاً محروم شده باشند.
 • مدیران و مدیر عامل انجمن
 • نزدیکان نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
 • همسر اشخاص مذکور در بند

 

ماده 25

وظایف بازرس به شرح زیر است :

 1. بررسی کلیه اسناد و اوراق و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
 2. مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
 3. گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
 4. اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.
 5. سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرارداده است .

تبصره 1 : بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

 

ماده 26

بازرس میتواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی درصورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

 

ماده 27

هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرس (ها) تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند درمسئولیت خود باقی خواهند بود.

 

ماده 28

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و درحدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی نفویض میگردد ، نماینده محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد.

تبصره 1.عزل مدیر عامل از اختیارات هیئت مدیره میباشد که باید مدلل باشد .

تبصره 2.دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع میباشد. مدیرعامل درصورت انقضای مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره 3.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهدبود.

 

ماده 29

مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای زیر میباشد:

 • نمایندگی قانونی درمراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
 • استخدام و عزل و نصب کارکنان درحدود ضوابط مصوبات و با تصویب هیأت مدیره
 • نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر مؤسسه
 • اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا قطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد.
 • ارائه پیشنهادهای لازم درزمینه گسترش بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی
 • تهیه پیش نویس ترازنامه بودجه خط مشی وگزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره برای ارسال به مجمع عمومی
 • تهیه پیشنویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره
 • نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی
 • پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره
 • انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به مدیر عامل محول شده یا بشود

 

ماده 30

حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیأت مدیره تعیین میشود . درصورتی که مدیر عامل از اعضاء هیأت مدیره نباشد ، بدون داشتن حق رأی میتواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

 

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده31

بودجه انجمن از طریق زیر تأمین میشود :

 • هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی
 • قبول وصیت ، وقف و حبس، صدقات و نذور
 • وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه انجمن و آیین نامه های داخلی انجمن
 • حق عضویت درانجمن
 • جلب مشارکت های مردمی و دریافت کمک ها نقدی و غیرنقدی افراد خیر و نیکوکار
 • جلب مشارکت سازمان ها ، نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی
 • ایجاد فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری های سودآور به منظور خودکفایی و درآمدزایی انجمن با موازین و مقررات جاری کشور
 • درآمدهای حاصل از جمع آوری وجوهات شرعی
 • أخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی

 

ماده 32

انجمن مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه باگزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دوتا ماه از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید.چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید ، انجمن موظف به ارائه آن است.

تبصره 1. هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانکهای رسمی اقدام نموده وکلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف وظایف نماید و وجوه مازاد برهزینه ها را در همان حساب نگهداری کند .

تبصره 2. سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم میشود به استثنای سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود .کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

تبصره 3. مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیرعامل صورت می پذیرد.

تبصره 4. مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضاء ذیربط خواهد رسید.

تبصره 5. افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها ، صندوق تعاونی و سایر مؤسسات اعتباری پس از تصویب هیأت مدیره با امضای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر است.

تبصره 6. کلیه مدارک ، پرونده ها ، مکاتبات رسمی و جلسات هیأت مدیره باید در دفتر انجمن نگهداری شود.

تبصره 7. بنا به صلاحدید هیأت مدیره همواره منبعی به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیرعامل قرار خواهد گرفت.

تبصره 8. سود حاصل از معاملات جهت امور مربوط به همان مرکز صرف خواهد شد.

تبصره 9. حسابدار موظف است دفاتر را طوری تنظیم نماید که در هر لحظه موجودی انجمن کاملا مشخص باشد و با دفاتر بانک مطابقت کند.( کمک های خیرین که بدون اطلاع به حساب انجمن واریز می شود در نظر گرفته نمی شود)

تبصره 10. فروش یا به احسن تبدیل کردن اموال منقول و غیرمنقول انجمن طبق تصمیمات هیأت مدیره قابل اجرا است.

تبصره 11. نگهداری اموال غیرمنقول مرکز و رسیدگی به وضعیت آن به عهده مدیرعامل انجمن است.

تبصره12. تنظیم وقف نامه اموال اهدایی غیر منقول به مرکز ، به حضور افراد صاحب صلاحیت و افراد صاحب امضاء سندیت دارد.

تبصره13. پرداخت کلیه هزینه های انجمن و ساخت درمانگاه ، باید طبق آیین نامه و کمسیون معاملات انجام شود.

 

ماده 33

هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

 

ماده 34

هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل ، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

 

 ماده 35

انجمن دارای سربرگ ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

تبصره 1. هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

 

ماده 36

در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند . هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .

تبصره 1. مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد که با موضوع فعالیت مشابه تعیین میگردد ، واگذار نماید .

تبصره 2. تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 3. هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره 4. مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

 

ماده 37

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه دولتی باشد ، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

 

 ماده 38

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آیین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و طبق قانون عمل خواهد شد.

 

ماده 39

آیین نامه اجرایی این اساسنامه پس از  تصویب هیأت مدیره قابل اجرا خواهد بود. لیکن هیأت مدیره موظف است یک نسخه از آیین نامه داخلی خود را به وزارت کشور( استانداری) و نیروی انتظامی ذیربط ارسال نماید.

 

ماده 40

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 40 ماده در نشست مورخ 1400/03/13 مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید.