استند گل

با انتخاب تابلوهای تسلیت و تاج گل، تسلی بخش کودکان دیابتی عزیزمان باشیم و در تامین هزینه های دیابتی ها سهیم باشیم . این تابلوها با نام و سازمان شما برای شخص و خانواده مورد نظر ارسال خواهد شد .

اگر مایل به سفارش استندهای گل هستید با شماره 03142640640 تماس بگیرید... 

 

 taj1                         

  taj2