شماره حساب انجمن

 طبق فتوای مراجع تقلید، انجمن خیریه دیابت جنان مجاز به دریافت خمس و رد مظالم، کفارات، نذورات و  وجوهات شرعی شما عزیزان می باشد. خیرین محترم میتوانند کمک های نقدی و نذورات خود را از طریق :

       1- پرداخت حضوری: با مراجعه حضوری به آدرس: نجف آباد، خیابان دانش، روبه روی کوچه شهید اناری وجوهات شرعی خود را پرداخت کرده و رسید آن را دریافت کنند.

       2- پرداخت غیرحضوری:پرداخت از طریق واریز به شماره حساب های انجمن 

                    بانک ملت: شماره حساب 5862959965 و شماره کارت:6104337743255810

                   بانک ملی: شماره حساب: 010860089202  و شماره کارت: 6037991199532510

 

       3 -  پرداخت آنلاین کلیک کنید