مددکاری

چکیده وظایف

1.شناسایی بیماران نیازمند خدمات حمایتی و مددکاری .

2. تکمیل فرم مددکاری وانجام بازدید از منزل مددجویان وتکمیل فرم مربوطه .

3.اطلاع رسانی خدمات واحد مددکاری به مددجویان .

4.ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار و خانواده اش جهت حمایت های  درمانی .

5.کنترل مراجعات  بیماردیابتی به بخش مراقبت وارجاع بیمار دیابتی به واحد مراقبت .

6.ارائه خدمات در بخش دارو  و  درمان به بیماران نیازمند که شامل پرداخت همه یا بخشی از هزینه ها درموارد زیر

می باشد:

هزینه های دارویی ( انسولین ، ... )

هزینه آزمایشات

ویزیت پزشکان متخصص

هزینه بستری

درمان زخم پا

عمل چشم

نوار واکو قلب

تست ورزش

فیزیوتراپی

سونوگرافی

ام.آر.آی

هزینه عینک

کفش طبی

و...

 

6.ارائه خدمات در بخش تجهیزات پزشکی شامل:

سرسوزن

سرنگ

دستگاه گلوکومتر

دستگاه فشار خون

 7.اهدا سبد کالا به مددجویان نیازمند.

واحد مددکاری تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا موارد اهدایی خیرین عزیز را به دست نیازمندان واقعی  برساند.

8.اهدا کارت نان جو ماهیانه.

9.اهدا لوازم التحریر یا کارت هدیه به دانش آموزان قبل از شروع سال تحصیلی

11.ثبت خدمات ارائه شده به مددجو در سیستم مددکاری و...

 

 

پزشک مربوطه

تخصص

دکتر نوریان  - دکتر باقی

چشم پزشکی

دکتر گلکار – دکتر عمادی

داخلی

دکتر کیوانداریان

کلیه

دکتر اسکندری

قلب

دکتر فلاحی

ارتپد

خانم دکتر علیان

کودکان

دکتر ایزدی خواه

متخصص ریه

دکتر کامران

عفونی

دکتر حاج قربانی

عمومی