هیئت امنا

ایوب شاپوری

سید محمد مرتضوی

مجتبی دانشگر

ابراهیم شاپوری

احمد فروزان

علی محمد ایزدی

محسن پوراسماعیلی

محمدرضا نادری

سید محمود مرتضوی

محمدرضا شاهپوری

امین شرفی

غلامرضا خزائیلی

محمد ذبحی

عفت مرتضوی

احمد توکلی

مهدی جهانیان

غلامحسین صالحی

ایرج همتی ها

محمد معین

سعید هنرمند

اسدالله انتظاری

اکبر ابراهیم

سید مجید روشنایی

ابراهیم خدادادی

دکتر رسول حاج قربانی

دکتر یاسر صالحی

دکتر رسول امیرخانی

دکتر اطهر ایزدی

دکتر حمید گله داری

دکتر سلیمانی نسب

دکتر الهه ایزدی خواه