واحدهای انجمن

مدیر عامل : جناب آقای شاپوری داخلی 12

واحد مددکاری: سرکار خانم چترایی داخلی11

 واحد روابط عمومی: سرکار خانم آقایی داخلی13

واحد دبیرخانه: سرکار خانم سلیمانی داخلی13

واحد پیگیری : سرکار خانم احمدیان داخلی 13

کارگزینی : سرکار خانم محمدی داخلی14

حسابداری: سرکار خانم رحیمی داخلی14

واحد تربیت بدنی : سرکار خانم طالب داخلی15

واحد پذیرش: سرکار خانم شکوهی فر داخلی16

واحد مراقبت: سرکار خانم محمدی/ سرکار خانم فروزان  داخلی16

واحد روانشناسی : سرکار خانم میکلانی/ سرکار خانم علیخانی داخلی17

واحد تغذیه: سرکار خانم کارشناس / جناب آقای مهدی زاده داخلی18

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

  • کپی تمام صفحات شناسنامه
  • کپی کارت ملی
  • 1 قطعه عکس 4*3
  • کلیه داروهای مصرفی
  • آزمایش تایید دیابت
  • نوع گروه خونی

آدرس و تلفن منزل،آدرس و تلفن ضروری نزدیکان