عضویت در جنان

فرم عضویت در انجمن خیریه دیابت جنان

اگر مبتلا به دیابت هستید و یا فردی از نزدیکان شما به دیابت مبتلاست، انجمن خیریه دیابت جنان می تواند با ارائه خدمات مشاوره تغذیه ای،روانشناسی،تربیت بدنی و خودمراقبتی در بیماری دیابت شما را در مسیر مدیریت قندخون همراهی کند.