اهمیت آموزش در مدیریت دیابت

اهمیت آموزش در مدیریت دیابت نوع1

شايع ترين بيماري غدد درون ريز دوران كودكي و نوجواني ديابت قندي نوع يك يا وابسته به انسولين مي باشد. شيوع ديابت نوع یک (D ...

ادامه ...