اهمیت آموزش در مدیریت دیابت

اهمیت آموزش در مدیریت دیابت نوع1

شايع ترين بيماري غدد درون ريز دوران كودكي و نوجواني ديابت قندي نوع يك يا وابسته به انسولين مي باشد. شيوع ديابت نوع یک (D ...

ادامه ...

مسئولیت پذیری و کنترل متابولیک افراد مبتلا به دیابت تیپ یک

به منظور تغییر شیوه ی زندگی، کنترل بهتر زندگی و احساس مسئولیت بیشتر، افزایش آگاهی و درک بیماران دیابتی از اهمیت بیماری، ...

ادامه ...

دانش، نگرش و عملکرد نوجوانان دیابتی نسبت به بیماري دیابت

مدیریت دیابت فرایند پیچیده و مادام العمری است که نیاز به تلاش زیادی از جانب بیمار دارد و بیمار بیش هر فردی دیگر از خانوا ...

ادامه ...

تأثير آموزش بر مديريت قندخون كودكان مبتلا به ديابت

آموزش كافي و كنترل متابوليكي مطلوب مي توانند پيامد باليني كودكان ديابتي را بهبود بخشد.آموزش ديابت دركودكان و نوجوانان مب ...

ادامه ...