اهمیت آموزش در مدیریت دیابت

خودمراقبتی،خودکارآمدی در بیماری دیابت

از جمله اهداف درمانی مهم دربیماران دیابتی، کنترل متابولیک و ارزیابی مراقبتها و درمان در آنها است. هدف از درمان، پایین آو ...

ادامه ...

دوره ماه عسل دیابتی

دوره ماه عسل   فاز " ماه عسل " یا دوره " ماه عسل " اندکی پس از تشخیص دیابت نوع یک اتفاق می افتد زمانیکه هنوز لوزا ...

ادامه ...

اهمیت آموزش در مدیریت دیابت نوع1

شايع ترين بيماري غدد درون ريز دوران كودكي و نوجواني ديابت قندي نوع يك يا وابسته به انسولين مي باشد. شيوع ديابت نوع یک (D ...

ادامه ...