دیابت نوع1

دیابت جوانان در شروع بلوغ (MODY)

دیابت جوانان در شروع بلوغ (MODY) MODY اغلب با هیپرگلیسمی در سنین پایین تشخیص داده می شود (به طور کلاسیک قبل از 25 سالگی ...

ادامه ...

دیابت پنهان اتوایمیون بزرگسالی

دیابت پنهان اتوایمیون بزرگسالی   دیابت نوع1  نتیجه تخریب اتوایمیون سلول های بتا می باشد و تقریبا ده درصد موا ...

ادامه ...

ديابت نوع1

  - ديابت نوع 1 يك فرد زماني مبتلا به اين نوع ديابت مي‌شود كه سلول‌هاي لوزاالمعده ديگر هيچ انسوليني ترش ...

ادامه ...