سلامت روان بیماران دیابتی طی همه گیري کرونا ویروس

کرونا ویروس 2019 نوعی ذات الریه ویروسی است که در دسامبر سال 2019 در ووهان چین شیوع یافت و اکنون نیز به سرعت در سطح جهان ...

ادامه ...

دیابت و کیفیت زندگی

دیابت و کیفیت زندگی    با توجه به شیوع و عوارض دیابت و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران، از طرفی کیفیت زندگی پ ...

ادامه ...

ارتباط کیفیت خواب شبانه و کیفیت زندگی بیماران دیابتی

دیابت شیرین یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است که بر ابعاد روانی و فیزیکی کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد.اختلال خواب ...

ادامه ...

دیابت و کیفیت زندگی

با توجه به شیوع و عوارض دیابت و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران، از طرفی کیفیت زندگی پایین منجر به کم کردن مراقبت از خود ...

ادامه ...

اختلال لجبازی و نافرمانی یا ODD

   اختلال لجبازی و نافرمانی یا ODD یک اختلال رفتاری در کودکان می باشد. در این اختلال کودک رفتار خصمانه و ستیزه ...

ادامه ...

اوتیسم

   اختلال طیف اوتیسم ، یکی از مهم ترین اختلال هایی است که بر رشد اجتماعی کودکان و توانایی های آن ها در تعامل ه ...

ادامه ...

اختلال کم توجهی_ بیش فعالی

دوره کودکی، از مهمترین مراحل زندگی بهشمار میرود که در آن شخصیت فرد شکل میگیرد. اغلب ناسازگاریها و اختلالات رفتاری در نوج ...

ادامه ...

اختلال سلوک

  اختلال سلوك یکی از اختلالات شایع دوره نوجوانی است که عامل خطري برای آسیب شناسی روانی در دوره بزرگسالی می باشد. & ...

ادامه ...

كيفيت زندگي والدين داراي كودك مبتلا به ديابت بر نشانه هاي عاطفي- رفتاري فرزندانشان

   خانواده هاي داراي فرزند مبتلا به ديابت با مشكلات و چالش هاي مختلفي از جمله كاهش كيفيت زندگي و مشكلات رفتاري ...

ادامه ...

ارتباط ویژگی های شخصیتی و اعتماد به خودمراقبتی در مبتلایان به دیابت نوع2

  ویژگی هاي شخصیتی، از عوامل روانشناختی موثر درکنترل دیابـت و خـودمراقبتی در بیمـاران مبـتلا بـه دیابت محسوب می شود ...

ادامه ...

نقش خودمراقبتی و سواد سلامت مردان مبتلا به دیابت در رضایت زناشویی زنان

  مطالعــات مختلــف نشــان داده انــد کــه دیابــت بــر جنبه هــای مختلــف زندگــی از جملــه کیفیــت زندگــی، شــغل ...

ادامه ...

تأثير الگوي توانمندسازي بر ديسترس ديابت و كنترل ديابت در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

   امروزه توانمندسازي بيمار به عنوان يك برنامه مؤثر در راستاي تغيير رفتار در كنترل ديابت به شمار مي آيد. ضروري ...

ادامه ...

بررسی کيفيت زندگی بيماران مبتلا به پرفشاري خون و ديابت نوع دو 

   براساس تعريف سازمان جهاني بهداشت،كيفيت زندگي حالتي از سلامتي كامل فيزيكي ذهني و اجتماعي و نه فقط فقدان بیما ...

ادامه ...

اﺛﺮ ﻫﻤﺒﻮدي دﯾﺎﺑﺖ و برخی مشکلات رواﻧﺸﻨﺎختی و دﯾﺎﺑﺖ

  دیابت یکی از علل عمده بیمارزایی،مرگ و میر و افزایش هزینه های خدمات بهداشتی در سرتاسر جهان به شمار می رود که در صو ...

ادامه ...

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سرسختی در حفظ سلامتی و قند خون سالمندان مبتلا به دیابت نوع2

بیماری دیابت نوع دو از جمله بیماری های روان تنی است که عوامل مختلف ارثی، چاقی، تنیدگی و فشار روانی در ایجاد و تشدید شدن ...

ادامه ...

تأثیر آموزش خود مراقبتی معنوي بر شدت بیخوابی نوجوانان مبتلا به دیابت

  نوجوانی از مراحل حساس و مهم تکامل انسان است که وجود بیماري دیابت در نوجوانان عوارض زیادي به همراه دارد که یکی از ...

ادامه ...

عوارض شناختی در دیابت نوع1

    شناخت شامل مجموعه ای از کارکردهای ذهنی، مانند توجه، یادگیری، تمرکز، حافظه، استدلال، بازخورد کلامی، حل مسئل ...

ادامه ...