سلامت روان بیماران دیابتی طی همه گیري کرونا ویروس

کرونا ویروس 2019 نوعی ذات الریه ویروسی است که در دسامبر سال 2019 در ووهان چین شیوع یافت و اکنون نیز به سرعت در سطح جهان ...

ادامه ...

دیابت و کیفیت زندگی

دیابت و کیفیت زندگی    با توجه به شیوع و عوارض دیابت و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران، از طرفی کیفیت زندگی پ ...

ادامه ...

ارتباط کیفیت خواب شبانه و کیفیت زندگی بیماران دیابتی

دیابت شیرین یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است که بر ابعاد روانی و فیزیکی کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد.اختلال خواب ...

ادامه ...

دیابت و کیفیت زندگی

با توجه به شیوع و عوارض دیابت و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران، از طرفی کیفیت زندگی پایین منجر به کم کردن مراقبت از خود ...

ادامه ...

اختلال لجبازی و نافرمانی یا ODD

   اختلال لجبازی و نافرمانی یا ODD یک اختلال رفتاری در کودکان می باشد. در این اختلال کودک رفتار خصمانه و ستیزه ...

ادامه ...

اوتیسم

   اختلال طیف اوتیسم ، یکی از مهم ترین اختلال هایی است که بر رشد اجتماعی کودکان و توانایی های آن ها در تعامل ه ...

ادامه ...

اختلال کم توجهی_ بیش فعالی

دوره کودکی، از مهمترین مراحل زندگی بهشمار میرود که در آن شخصیت فرد شکل میگیرد. اغلب ناسازگاریها و اختلالات رفتاری در نوج ...

ادامه ...

اختلال سلوک

  اختلال سلوك یکی از اختلالات شایع دوره نوجوانی است که عامل خطري برای آسیب شناسی روانی در دوره بزرگسالی می باشد. & ...

ادامه ...

كيفيت زندگي والدين داراي كودك مبتلا به ديابت بر نشانه هاي عاطفي- رفتاري فرزندانشان

   خانواده هاي داراي فرزند مبتلا به ديابت با مشكلات و چالش هاي مختلفي از جمله كاهش كيفيت زندگي و مشكلات رفتاري ...

ادامه ...

ارتباط ویژگی های شخصیتی و اعتماد به خودمراقبتی در مبتلایان به دیابت نوع2

  ویژگی هاي شخصیتی، از عوامل روانشناختی موثر درکنترل دیابـت و خـودمراقبتی در بیمـاران مبـتلا بـه دیابت محسوب می شود ...

ادامه ...

نقش خودمراقبتی و سواد سلامت مردان مبتلا به دیابت در رضایت زناشویی زنان

  مطالعــات مختلــف نشــان داده انــد کــه دیابــت بــر جنبه هــای مختلــف زندگــی از جملــه کیفیــت زندگــی، شــغل ...

ادامه ...