عوارض بلند مدت

دیابت و بهداشت دهان و دندان

دیابت بر لثه و دندان‌ها نیز اثر دارد بیماری دیابت بر روی بسیاری از اعضای بدن تاثیر مخرب دارد و باعث بروز مشکلات مت ...

ادامه ...

رتینوپاتی

رتینوپاتی دیابتی نوعی بیماری مزمن و تهدید کننده ی بینایی است که از لحاظ بالینی به خوبی شناخته شده است و تقریبا همه بیمار ...

ادامه ...

مروري بر عوارض و تظاهرات دهانی دیابت ملیتوس

کنترل مناسب قند خون از توسعه عوارض جلوگیري می کند یا بروز آن را به تأخیر می اندازد( 5). افراد دیابتیک همواره بیشتر از اف ...

ادامه ...

نفروپاتی

نفروپاتي دیابتي یک عامل موثر بروز نارسایي کلیه است  مراحل پیشرفت نفروپاتي با شروع از میكروآلبومینوری و بعد ماکروآلبومین ...

ادامه ...