بیمار یهای همراه با دیابت

دیابت در سالمندان

سالمندی پدیده ای است که با جنبه های زیستی، روانی و اجتماعی مختلفی همراه است. از آنجا که با افزایش سن، توانایی افراد کاهش ...

ادامه ...

عوامل مؤثر بر ترس از هیپوگلیسمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

 هدف از درمان دیابت پایین آوردن میزان قند خون و جلوگیری از عوارض بیماری است. دیابت عوارض گوناگونی دارد و یکی از عوا ...

ادامه ...

اثر دیابت نوع دو بر سطح سرمی هورمونهای تیروئیدی

بیماران دیابتی در مقایسه با جمعیت سالم بیشتر به اختلالات تیروئیدی مبتلا می شوند. بیماری های اتوایمون تیروئید شایع ترین ا ...

ادامه ...

دیابت در گروه های سنی خاص

درمان و مهار ديابت در افراد سالمند مشکلاتي به همراه دارد چرا که معمولاً اين افراد به بيماري هاي ديگري نيز مبتلا هستند که ...

ادامه ...

مراقبت های کلی مربوط به سالمند دیابتی

مراقبت های کلی مربوط به سالمند دیابتی هر فرد سالمند هميشه بايد نوشته اي حاوي اطلاعات مربوط به بيماري يا بيماري هاي فعلي ...

ادامه ...

سندرم متابوليک و عوامل پيشگويي کننده آن در بيماران ديابتي نوع2

سندرم متابوليك موجب افزايش بروز بيماري ديابت و بيماري هاي ايسکميک قلب مي گردد. سندرم متابوليك از مجموعه اي از اختلالات م ...

ادامه ...

فراواني سندرم متابوليک در بيماران ديابتي نوع ۲

فراواني  سندرم متابوليک در بيماران ديابتي نوع ۲ با استفاده از تعاریف زير محاسبه می گردد: معيارهاي سومين ميزگرد برنامة ...

ادامه ...