اختلالات شایع روانشناسی در افراد دیابتی

بازسازی انگیزه در افراد دیابتی

 پس از ایجاد انگیزه باید در حفظ و تقویت آن کوشا باشیم. بسیاری از مواقعه انگیزه کنترل دیابت برای ما ایجاد می شود ولی ...

ادامه ...

اختلالات شایع روانشناسی در افراد دیابتی

اختلالات شایع روانشناسی در افراد دیابتی  اهمیت مسائل هیجانی در دیابت در ابتدا حدود ۳۰۰ سال پیش در سال ۱۶۷۴توسط توم ...

ادامه ...

افسردگی

افسردگی اختلال شایعی است از نشانه های مهم و کلیدی آن خلق  و روحیه افسرده در اکثر اوقات روز و تقریبا همه ی روزها و ی ...

ادامه ...

با انگیزه بمانید

یکی از بزرگترین موانع ادامه دادن مسیر درست ، انگیزه است . افرادی که برنامه ورزشی  را شروع می کند خیلی سریع از یکنوا ...

ادامه ...