جلسه ی هیئت مدیره جنان با مسئولین شرکت سپنتا سلامت آیریک

  جلسه ی هیئت مدیره جنان با مسئولین شرکت سپنتا سلامت آیریک و تبادل نظر در خصوص ساخت دستگاه گلوکومتر