حضور مدیرعامل جنان در دومین جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی

  سخنرانی مدیر عامل جنان جناب آقای شاپوری در دومین جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی در خصوص آمار افراد مبتلا به دیابت شهرستان نجف آباد،کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و ساخت درمانگاه تخصصی دیابت در اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان