مدیر عامل

 

موسسه خیریه جنان با هدف کمک به بیماران دیابتی به ویژه کودکان مبتلا به این بیماری در بهار سال 1391تأسیس شده است. فعالیتهای این موسسه مرهون حمایت های عاشقانه عده ای کثیری از پزشکان ، خیرین و نیکوکارانی بوده است که با کمک های مادی و معنوی خود زمینه حمایت از بیماران دیابتی را فراهم نموده است.

امید است با حمایت ها و همراهی سخاوتمندانه و مهرورزانه شما نیکوکاران و خیرین شاهد شکوفائی مجدد زندگی بیماران و توسعه پایدار سلامتی در جامعه باشیم .

 

"ایوب شاپوری "