اختلال عملکرد جنسی در زنان مبتلا به دیابت

   دیابت یک بیماری مزمن شایع جهانی است و اختلال عملکرد جنسی از عوارض شایع دیابت در زنان می باشد. اختلال عملکرد جنسی در مبتلایان به دیابت در مقایسه با جمعیت عمومی شایع تر است.

   سلامت جنسی براساس سازمان جهانی بهداشت به یکپارچگی و هماهنگی بین ذهن، احساس و جسم، تعریف شده است و جنبه های اجتماعی و عقلانی انسان را در مسیر ارتقای شخصیت سوق داده و با ایجاد ارتباط و عشق بین زوجین همراه استاختلال عملکرد جنسی به اختلال در مرحله میل جنسی، برانگیختگی، ارگاسم یا اختلال درد تناسلی- لگنی/درد هنگام دخول تقسیم می شود.

   اختلال عملکرد جنسی در اثر عوامل متعدد شامل عوامل زیست شناختی مانند بیماری های مزمن، عوامل روان شناختی مانند: افسردگی و اضطراب و عوامل اجتماعی مانند هنجارهای اجتماعی -فرهنگی قرار می گیرد.

   شیوع اختلال عملکرد جنسی در زنان دیابتی بین80-20 درصد تخمین زده شده است. و شیوع آن در ایران 7/78 درصد گزارش شده است. با توجه به شیوع بالای اختلال عملکرد جنسی در زنان دیابتی و به دلیل عدم آگاهی و دانش ناکافی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی-درمانی از عوامل مؤثر بر اختلال عملکرد جنسی در زنان دیابتی و مطرح نکردن مسائل جنسی از سوی مراجعه کنندگان به دلیل شرم و خجالت، مراقبت و توجه به مشکلات جنسی در سیستم خدمات بهداشتی-درمانی نادیده گرفته شده است. رابطه جنسی سالم با تقویت عواطف و احساسات بین زوجین همراه بوده و منجر به صمیمیت زوجین و استحکام بنیان خانواده می شود.

  اختلال عملکرد جنسی با اختلال در عواطف مربوط به عملکرد جنسی، شخصیت، عملکرد اجتماعی، عاطفی و دوستی همراه است و نارضایتی از عملکرد جنسی منجر به مشکلات اجتماعی از قبیل جرائم، تجاوزات جنسی،اختلالات روانی و طلاق می شود.

  دیابت با آسیب رسانی به ارگان های مختلف بدن باعث اختلال در حوزه های مختلف پاسخ جنسی و کاهش کیفیت زندگی زنان مبتلا به این بیماری می شود. همچنین مسائل مربوط به سلامت جنسی برای زنان مبتلا به دیابت چالش هایی را ایجاد می کند.بنابراین با توجه اهمیت بهداشت سلامت جنسی و اثرات آن بر روی کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت، پرداختن به عوامل مؤثر بر عملکرد جنسی زنان دیابتی نقش مهمی در کیفیت روابط زوجین دارد . بنابراین شناخت و تشخیص عوامل مؤثر بر عملکرد جنسی زنان دیابتی منجر به افزایش آگاهی و سطح دانش ارائه دهنگان خدمات سیستم بهداشتی-درمانی می شود تا با اتخاذ راهبردهای مؤثر گامی در جهت بهبود عملکرد جنسی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت برداشته شود.

منبع :

خانی و همکاران : عوامل مؤثر بر اختلال عملکرد جنسی در زنان مبتلا به دیابت: یک مرور سیستماتیک، تعالی بالینی آموزشی- پژوهشی دوره دهم شماره1، تابستان 1399

نظرات