تاثیرآزمایشات چندحسی بر تعادل سالمندان مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی

  امروزه افراد مسن مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی در معرض خطر از دست دادن کنترل حرکتی، زمان واکنش کندتر و افزایش نوسانات وضعیتی هستند. شواهد زیادی وجود دارد که آزمایشات مبتنی بر ورزش بر سلامت افراد مسن مبتلا به دیابت تأثیر مثبتی دارد. نوروپاتی محیطی دیابتی یکی از شایع ترین عوارض دیابت سالمندان است که در 30 تا 60 درصد سالمندان مبتلا به دیابت رخ می دهد. هر دو عامل سن و طول  مدت بیماری دیابت، عوامل خطر مستقل برای ابتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی هستند.

   یک تعریف ساده از نوروپاتی محیطی دیابتی ( حضور علائم و یا نشانه هایی از اختلال اعصاب محیطی در افراد مبتلا به دیابت است) برآورد شده که مطابق آن 60 تا 70 درصد از افراد مبتلا  به دیابت، آسیب خفیف تا شدید به سیستم عصبی را تجربه می کنند.علائم نوروپاتی محیطی شامل بی حسی یا بی تفاوتی نسبت  به درد یا درجه حرارت، درد تیز یا گرفتگی عضلات و حساسیت شدید به لمس است.

  تعادل و هماهنگی در سالمندان مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی به طور قابل توجهی پایین تر از افراد بدون نوروپاتی محیطی دیابتی است و نیز استراتژی کنترل قامت در این افراد حتی با چشم باز در مفاصل مچ پا در طول ایستادن آرام، دچار اختلال است. تعادل بدن توسط عوامل بسیاری مانند دهلیزی، بینایی، حس عمقی، قدرت عضلانی اندام تحتانی و غیره تحت تأثیر قرار می گیرد. در میان آنها، کاهش حس عمقی، دهلیزی و قدرت عضلانی اندام تحتانی از دلایل اصلی برای اختلال تعادل در سالمندان مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی است. نوروپاتی محیطی دیابتی به کاهش حساسیت عملکرد عمقی و دهلیزی، ضعف عضلانی اندام تحتانی، از دست دادن رفلکس مچ پا، زمان واکنش آهسته تر ،بی ثباتی بیشتر و تغییر الگوهای راه رفتن و تغییر استراتژی کنترل قامت منجر می شود. درواقع، نوروپاتی محیطی دیابتی سیستم های حسی( بینایی، دهلیزی و حسی) و سیستم حرکتی را تحت تأثیر قرار می دهد .

  آزمایشات تعادلي بر پايه حسی می تواند در كنترل قامت مؤثر باشد و به ديگر تکالیف دشوار تعادلي مانند ايستادن روي يك پا يا ايستادن تاندم (در حالتی که پنجه یک پا به پاشنه پای جلو بچسبد ) انتقال يابد . درواقع، آزمایشات چند حسي با اعمال اضافه بار بر سیستم هاي حسي درگير در تعادل و حفظ تعادل، باعث افزايش تعادل و بهبود كنترل قامت و احتمالاً كاهش خطر افتادن در زنان سالمند مي شود. مشخصه آزمایشات چندحسی ترکیب تمرینات هر 3 سیستم حسی درگیر در تعادل است،.به نظر می رسد آزمایشات چندحسی باعث تقویت تعادل ایستا و پویا در افراد مسن با نوروپاتی محیطی دیابتی است.

منبع:

منیره اسدی قلعه نی : بررسی تأثیر یک دوره آزمایشات چندحسی بر تعادل سالمندان مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی،طب توانبخشی، فروردین و اردیبهشت 1401 . دوره 11  شماره 1

نظرات