آیا ورزش در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی توصیه می شود؟

ورزش هوازی و مقاومتی عملکرد فیزیکی و کیفیت زندگی را در افراد دیابتی مبتلا به بیماری کلیه بهبود می بخشد . ورزش مقاومتی بویژه در این بیماران برای افزایش عملکرد عضلانی و انجام فعالیت های روزمره کمک کننده خواهد بود.  برای ورزش افراد دیابتی مبتلا به نفروپاتی نیازی به هیچ محدودیت خاصی نیست. از آنجا که میکروآلبومینوری و پروتئینوری با افزایش خطر بیماری قلبی عروقی همراه است، قبل از شروع ورزش با شدت بالاتر از نیازهای زندگی روزمره در افراد بی تحرک تست ورزش انجام شود.

  • فعالیت جسمانی نه تنها باعث تسریع یا پیشرفت نفروپاتی نمی شود، بلکه بویژه در شدت بالا می تواند در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 از ایجاد یا پیشروی نفروپاتی دیابتی پیشگیری نماید.
  • در بیماران دیالیزی بهتر است ورزش در روزهایی که فرد دیالیز نمی شود، انجام پذیرد. البته انجام ورزش در بیماران مبتلا به دیابت می تواند به صورت ایمن حتی در حین جلسات همودیالیز مورد استفاده قرار گیرد ) ترجیحاً در نیمه اول فرآیند دیالیز برای اجتناب از افت فشار خون(.
  • اختلالات الکترولیتی )بویژه پتاسیم و کلسیم(، تغییرات جدید در ریتم قلبی، افزایش وزن بیش از 4 کیلوگرم نسبت به دیالیز قبلی ، احتقان ریوی و ادم محیطی از موارد منع ورزش در نفروپاتی هستند.

 

منبع :

 دکتر محمد حسبی ، دکتر فرزین حلب چی ، دکتر علیرضا استقامتی : راهنمای طبابت بالینی ورزش درمانی در بیماران دیابتی ، تابستان 1399

نظرات