اثر تلفيق دو روش تن آرامي و موسيقي درماني بر شاخص هاي بيوشيميايي و فشارخون مبتلايان به دیابت نوع2

   يكي از دلايل بروز ديابت استرس جسمي يا رواني است كه سبب افزايش طولاني مدت سطح هورمون هاي استرس يعني كورتيزول، اپي نفرين، گلوكاگون و هورمون رشد و در نتيجه بالا رفتن  قندخون و افزايش تقاضا از لوزالمعده مي شود. استرس جسمي و روحي مي تواند قندخون را افزايش دهد . ديابت علاوه بر عوارض خطرناك جسمي، عوارض رواني نيز دارد. افسردگي از جمله ي اين عوارض روحي و رواني مي باشد كه در مبتلايان به ديابت نوع 2 بسيار شايع است به طوري كه از هر پنج بيمار مبتلا به ديابت يك نفر از افسردگي رنج مي برد. اضطراب نيز در افراد ديابتي بسيار شايع است. اختلالات خواب كه بيشتر خود را به صورت بي خوابي، خواب آلودگي روزانه و سندرم پاي بيقرار نشان مي دهند از ديگر عوارض روانی بیماری دیابت می باشد.

   از دیگر عوارض روانی بیماری دیابت مي توان به تركيبي از نشانه هاي روحي، فيزيكي و تغيير در تفكر از جمله احساس غم، نااميدي و بدبيني، كم علاقگي در فعاليت ها و روابط عادي، هذيان گفتن ، اختلال درخواب و بي خوابي، كم اشتهايي، نگراني درباره چيزهاي كوچك، خستگي، خونسردي، بي حالي و كم انرژي بودن، دشواري در تمركز و بي انگيزگي اشاره كرد . راهكارهاي درماني مناسب مي تواند عوارض اين بيماري را كاهش دهد . روش ها و شيوه هاي مختلفي جهت كاهش علائم اختلالات رواني وجود دارد . موسيقي درماني نيز يك خدمت تحكيم يافته بهداشتي، مانند كاردرماني و فيزيوتراپي است، اين كار شامل استفاده از موسيقي براي معالجه عملكرد جسماني، رواني، شناختي و يا اجتماعي در بيماران تمام سنين است .موسيقي درماني در ديابت به نحو قابل توجه ي باعث مي شود كه بيمار احساس كند معالجاتش مؤثر بوده و روند بيماري رو به بهبودي مي رود.  تن آرامي يا به عبارتي آرامش منجر به كاهش مشخص در ميزان گلوكز خون مي شود. روش هاي زيادي در تن آرامي وجود دارد كه سه تكنيك تمرينات تنفسي، استراحت پيش رونده و تجسم هدايت شده نقش بسيار مؤثري در كاهش قندخون بيماران مبتلا به ديابت دارند . كنترل استرس با استفاده از شيوه هاي تن آرامي، موسيقي درماني، مشاوره و تجسم خلاق در كنترل طولاني مدت بيماري ديابت نوع 2 مؤثر است. تجسم خلاق و تصور مكان هاي آرام بخش در حين تن آرامي به پايين آوردن قندخون كمك مي كند.همچنین استفاده از عبارات تأكيدي به عنوان روشي از موسيقي درماني در روند بهبودي بيماران ديابتي و كاهش قندخون آنان مؤثر است . مطالعات، تركيب مشاوره هاي روان شناسي با مراقبت هاي روتين را براي مبتلايان به ديابت توصيه مي كنند . در اكثر مطالعات توجه ويژه اي به مشاوره، تن آرامي و موسيقي درماني در بيماران ديابتي نوع دو شده است.

   پيشنهاد مي شود درمان هاي رواني نيز در كنار درمان هاي جسمي براي بيماران ديابتي در نظر گرفته شود.زيرا موفقيت درمان تنها در سايه همكاري بيماران ميسر خواهد بود . تن آرامي و موسيقي درماني با افزايش حس اعتمادبه نفس اين مشاركت را بيشتر مي نمايد. مطالعات ديگر نيز بر فوائد تن آرامي و موسيقي درماني در زمينه درمان بيماري هاي جسمي از جمله كنترل درد و سرطان تاكيد كرده اند. اگرچه اكثر درمان هاي رواني تأثيركيفي دارند و قابل اندازه گيري با اعداد و ارقام نيستند ولي انجام دائم اينگونه درمان ها تأثيرات واضح تري را درطولاني مدت نشان مي دهند.

منبع :

   فاطمه خوشخو و همکاران : اثر تلفيق دو روش تن آرامي و موسيقي درماني بر شاخص هاي بيوشيميايي و فشارخون مبتلايان به ديابت نوع2، مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، دوره 12 ، شماره3

نظرات