ارزش نفس کودکان دیابتی(قسمت دوم)

ارکان ارزش نفس

قبلا در مورد سه ویژگی مهم ،یعنی طرز فکر ،رفتار و شخصیت با هم صحبت کردیم . الان سه ویژگی دیگر را به شما معرفی می کنیم که اساس ارزش نفس به شمار می آیند :

  • مقبولیت
  • وابستگی
  • شایستگی

 

  • مقبولیت

یادتان می آید که گفتم بچه ها برای راضی کردن شما هر کاری می کنند .اگر شما بدون چون و چرا و همیشه آنا را قبول داشته باشید ،دیگر همه چیز تمام است ،بنشینید و پیشرفتتان را تماشا کنید ،اما اگ با گفتار و رفتارتان به آنها القا کنید که تو خنگ ترین بچه ای هستی که تا به حال دیده ام حس ارزش نفس را در وجودشان نابود می کنید . پس به جای این ،به بچه هایتان بفهمانید که ،دلبندم تو می توانی ادامه بده . برای بچه ها همین کافی است که با یک جمله به آنها انگیزه بدهید تا برای مدتی طولانی همچنان پر انرژی به راهشان ادامه بدهند.ولی توجه داشته باشید که چیزی که به آنها می گویید باید حقیقت داشته باشد ئ این طور نباشد که فقط برای اینکه به آنها احساس خوبی بدهید ،دروغی راجع به خودشان به آنها بگویید ،چون بچه ها به سادگی این را متوجه می شوند .بله میدانم من یک بازنده ام . شما هم فقط می خواهید دل مرا خوش کنید .

اگر بچه ها احساس کنند که آنها را قبول ندارید ،در خانه کمتر حرف می زنند ،تمام مدت در اتاقشان به تنهایی به سر می برند ،حتی سر میز شام هم به جای صحبت کردن با بقیه ی اعضای خانواده ،به موسیقی گوش می دهند و موقع صحبت با دوستانشان از پدر و مادر نفرت انگیزشان حرف می زنند . می بیند ،بچه ها همدیگر را قبول دارند . آنها همدیگر را به خاطر لباس های عجیب و غریب ،شلوار بگی و حلقه هایی که به بینیشان اویزان می کنند ،شماتت نمی کنند .

اما حقیقت این است ،با اینکه بچه ی شما بیش از آنچه که تصورش را داشته باشید تحت تاثیر دوستانش قرار دارد ،اما بی نهایت تنها و بی پناه است . اوجز شما کسی را ندارد .فکر کنید ،حتی کوچکترین نیازهای او حتی مسواک و خمیر دندانش را هم شما تهیه می کنید . به همین دلیل است که روش  Bاتفاق نمی افتد ،مگر اینکه اول Aانجام شود ،واقعا برای تربیت بچه ها موثر است .

ایا قبول داشتن بچه ها یعنی قبول داشتن تمام کارهایی که انجام می دهند ؟نه ،چون همان گونه که قبلا اشاره کردم بچه ها کارهای احمقانه ی زیادی انجام می دهند . گاهی اوقات پیش می آید که احساس می کنید اصلا دوستاشان ندارید ،اما این موقتی است ،بنابراین باید بدون توجه به چنین احساساتی همیشه بی چون و چرا دوستشان داشته باشید و به آنها نشان دهید که قبولشان دارید . در این صورت می تواند مطمین باشید که به دنبال جلب محبت دیگران به دردسر نمی افتند .

  • وابستگی

همه ی بچه ها در وجودشان به احساس تعلق نیاز دارند . حالا شما انتخاب کنید ،ترجیح می دهید به خانه تعلق داشته باشند یه به جمع هم سالانشان ؟

خانه را به مکان ارامش بچه ها تبدیل کنید تا احساس تعلق خاطرشان تنها درآنجا ارضا شود . وقتی کارهایتان را با همفکری یکدیگر انجام می دهید ،تعطیلات را با هم سپری می کنید و شام را در کنار همدیگر میل می کنید ،به بچه ها می فهمانید که خانواده چیست ،به انها نشان می دهید که شما یک خانواده اید و به هم تعلق دارید .

آیا بچه هایتان می دانند که به چه کسی تعلق دارند ؟

اگر خانه ی شما هیچ حس تعلق خاطری در بچه ها به وجود نیاورد ،رابطه ای هم بین آنها و شما وجود نخواهد داشت و بدون این رابطه ،قوانین ،صحبت ها و رفتار شماهیچ معنایی برای آنها ندارد و شکاف عمیقی که بین شما و آنها ایجاد می شود ،وادارشان می کند تا نیازهای عاطفیشان را در جای دیگر جست و جو کنند .

  • شایستگی

می خواهید به بچه هایتان قدرت بدهید ؟در این صورت ،مسئولیت هایی بر دوش اآنها بگذارید . وقتی فرزندتان برای انجام مسئولیتی که به عهده ی او گذاشته اید اقدام  می کند ،حتی اگر کار کم اهمیتی مثل تعمیر دوچرخه ،غذا دادن به سگ یا شام درست کردن باشد ،باز هم به او بگویید :کارت عالی بود . شرط می بندم که خودت هم الان احساس خیلی خوبی داری اگر این جملات را درست و به جا به کار ببرید ،می بینید که این احساس خوشی موقتی ،انگیزه ای برای قبول مسئولیت های بعدی در بچه تان ایجاد می کند .

 

منبع :کتاب طرز فکر ،رفتار و شخصیت فرزندتان را متحول کنید

نویسنده :دکتر کوین لمن

مترجم :لیلا زارع

ناشر :سپهر اندیشه نوبت چاپ اول 1397

نظرات