تأثیر روش های تربیتی والدین بر کنترل قند خون کودکان و نوجوانان دیابتی

چهار روش دیابتی وجود دارد که والدین در رفتار با کودکان و نوجوانان دیابتی خود به کار می گیرند ،روش هایی که ممکن است در کنترل قند خون ان ها بسیار موثر باشد .

این چهار روش عبارتند از :

1:طرد کننده و بی تفاوت

2:سهل گیرانه

3:کمال گرا و کنترل کننده

4:مقتدرانه

در اینجا به توضیح روش تربیتی طرد کننده و بی تفاوت و پی امدهای ان می پردازیم .

روش تربیتی طرد کننده و بی تفاوت

این والدین نسبت به فرزندان خود بی تفاوت ،طرد کننده و بی احساس هستند . ان ها به هیچ وجه نسبت به تربیت و وضعیت روانی و رفتاری فرزندان خود احساس مسولیت و تعهدنمی کنند و از جمله هیچ کنترلی بر رفتار و چگونگی کنترل قند خون فرزند دیابتی شان ندارند .

معمولا سایر اعضای چنین خانواده هایی نیز نسبت به یکدیگر بی تفاوت و سرد هستند و درباهره این که فرد دیابتی در خاه و در کنار ان ها زندگی می کند ،هیچ اگاهی و دل مشغولی ندارند و کاملا درگیر مسایل و کارهای خود هستند .

وضعیت این خانواده ها به گونه ای است که حتی به سختی با هم گفتگو می کنند ،با احوالپرسی از یکدیگر و گاهی حتی با سلام و خداحافظی نیز بیگانه اند .

در واقع می توان گفت افراد چنین خانواده هایی فقط در کنار یکدیگر به شکل هم خانه  زندگی می کنند بدون اینکه از حال هم با خبر باشند و نسبت به یکدیگر حساسیت عاطفی نشان دهند . اگر از والدین این خانواده  بپرسید :میزان قند خون فرزندت چه قدر است ؟

و یا دیابت فرزندت به خوبی کنترل می شود یا خیر ؟در پاسخ اظهار بی اطلاعی می کنند و می گویند :نمی دانیم ،ما خیلی وقت است که با او در این مورد صحبتی نکرده ایم .

 فرزندان چنین خانواده هایی ،اعتماد به نفس بسیار پایینی دارند ،پرخاشگر و نامتعادل هستند و چون والدین بی توجه شان ،کمترین محبت و تایید را به ایشان ارزانی کرده اند ،در رعایت کنترل روزانه قند خونشان بسیار سهل انگارند .

فرزندان چنین خانواده هایی ،کاملا خود را زیر پا گذاشته و فراموش می کنند و با لجبازی و عدم رعایت  اصول کنترل قند خون خود ،در واقع می خواهند به این شکل ،انتقام بی توجهی والدین شان را از ایشان بگیرند و متاسفانه معمولا در اینده نیز دچار عوارض ناشی از افزایش قند خون می شوند .

در صورت شناسایی چنین سبک فرزند پروری  باید شیوه خودرا با مطالعه کتب روانشناسی در زمینه ی سبک فرزند پروری درست تغییر داد و خصوصا والدین کودکان دیابتی که در تاثیر قند خون انهانقش بسیار موثری دارد .

منبع :مجله ی پیام دیابت شماره 80/تابستان و پاییز 1397

نویسندگان :زهره قادری روانشناس کودک و نوجوان انجمن دیابت ایران ،مینا برادران ساداتی روانشناس کودک و نوجوان انجمن دیابت ایران

نظرات