تخلیه فشار کف پایی بر اوج فشار در نواحی 10 گانه پا و سرعت راه رفتن در افراد مبتلا به دیابت و زخم پای دیابتی فعال و سالم

   امروزه در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، شيوع دیابت شیرین روز به روز در حال افزایش است. ازجمله عوامل زمینه ساز این بیماری می توان به عدم فعالیت بدنی، غذاهای پر کالری و چاقی اشاره کرد. عدم کنترل قند خون در افراد دیابتی عوارض و پیامدهای زیان آور طولانی با خود به دنبال دارد. ازجمله این عوارض می توان به بیماری های قلبی عروقی، ناتوانی کلیوی، نوروپاتی و زخم پای دیابتی اشاره کرد. زخم پای دیابتی یکی از مهم ترین عوارض دیابت است که خطر آن طی سال های حیات بیماران دیابتی به 15 درصد می رسد.  مطالعات در حوزه بیومکانیک نشان داد زخم پاي دیابتی یک پدیده مکانیکی (فشار و نیرو) می باشد. که عواملی مثل نوروپاتی و ناهنجاري هاي ساختاري پا می تواند موجب افزایش فشار و نیرو در مناطقی از پا شوند. تحقیقات محققان نشان داد میزان فشار قدام و عقب پا در بیماران مبتلا به دیابت نوروپاتیک بیشتر می باشد، اما نسبت فشار قدام پا به عقب پا، تنها در بیماران مبتلا به دیابت نوروپاتیک شدید افزایش داشت که گویای برهم خوردن تعادل در توزیع فشار کف پایی متناسب با تشدید میزان نوروپاتی می باشد. به طور کلی، دیابت معمولاً با ایجاد ناهنجاری های استخوانی و نواحی تحت فشار زیاد منجر به شکستگی و زخم پوست می شود. به نظر می رسد اکثر زخم های پای نوروپاتیک به دلیل بارگذاری مکانیکی روی پای بی حس در حین حرکت تشکیل می شوند، فشار کف پا یک توجه بیومکانیکی مهم در بررسی پای نوروپاتیک می باشد. دیابت باعث کاهش قابل ملاحظه ای در تحرک می شود. عملکرد شدید اندام تحتانی دچار اختلال چشمگیر می شوند. عدم توانایی در انجام فعالیت های زندگی روزمره، افزایش سطح ناتوانی جسمی و افزایش خطر مرگ و میر در مقایسه با افراد فاقد دیابت می شوند. به طور کلی به نظر می رسد با پیشرفت عوارض پا در افراد دیابتی عملکرد راه رفتن کاهش می یابد. با این حال در مورد الگوهای تحرک، افراد دارای زخم پای دیابتی فعال، کمتر مطالعه شده است. بیشترین میزان شیوع زخم ها در ناحیه قدامی پا است که ۷۱ درصد زخم ها را شامل می شود. شایع ترین نقاط ایجاد زخم عبارت اند از سر اولین استخوان کف پایی و سطح تحتانی انگشت شست پا. اندازه گیری فشار کف پایی، روش مفیدی برای تشخیص زودهنگام بیماران در معرض ایجاد زخم می باشد و برای درمانگر این امکان را فراهم می کند تا با ارائه آموزش های مناسب به بیمار، احتمال آمپوتاسیون و سایر مشکلات پا را کاهش دهد.

 

منبع:

 محسن جعفرزاده و همکاران: تخلیه فشار کف پایی بر اوج فشار در نواحی 10 گانه پا و سرعت راه رفتن در افراد مبتلا به دیابت و زخم پای دیابتی فعال و سالم:: بهمن و اسفند 1401 . دوره 11 . شماره 6

نظرات