تمرینات انعطاف پذیری

   انجام این تمرینات حرکت در تمام دامنه حرکتی مفاصل را تسهیل می کند . در تمرینات انعطاف پذیری ما با کشش بدن خود به صورت ایستا یا پویا به بهبود دامنه حرکتی کمک می کنیم.

  کشش ایستا به این صورت است که تا حداکثر توانایی عضله و مفصل را می کشیم ، برای 10 الی 30 ثانیه مکث کرده و کشش را نگه می داریم ، سپس به حالت اول برمی گردیم ..حواستان باشد که این تمرینات را با پرش و جهش انجام ندهید.کشش پویا را حتما بعد از کشش ایستا و زمانی که بدن گرم شده است ، انجام دهید.

  در این تمرینات شما کمی کمتر ازتوانایی حداکثری عضله و مفصل ، آن را کشیده و به صورت رفت و برگشت حرکات را تکرار می کنید.انجام حرکات کششی حداقل 2  ت 3 روز در هفته برای 5  الی 10 دقیقه توصیه می شود.

 

 منبع : اصول تجویز تمرینات ورزشی برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2  مولفان : دکتر مهدیه مولا نوری شمسی و همکاران   انتشارات حنتمی 1401

 

 چند نمونه تمرین :

 

 

 

 

 

 

نظرات