تمرینات تعادلی و چابکی

  برای حفظ تعادل ، جلوگیری از زمین خوردن ، انجام بهتر فعالیت های روزانه با سرعت بیشتر و ... انجام تمرینات تعادلی و چابکی باید بخشی از برنامه ورزشی روزانه باشد.حداقل 2  الی 3  روز در هفته برای حفظ تعادل روی عضلات کار کنید.همچنین برای بهتر شدن سرعت و انجام عکس العمل سریعتر به فعالیت ها ، انجام تمرینات چابکی بسیار اهمیت دارد.

  استفاده از ابزاری مثل نردبان چابکی و حلقه برای تمرینات چابکی بسیار موثر است .به این صورت که از بین حلقه ها یا نردبان با سرعت و همراه با تغییر مکان حرکت می کنیم .

  برای بهبود چابکی میتوان از مثلا چند تمرین را طراحی کرد و مثلا با شنیدن صدای سوت از تمرینی به تمرین دیگر بدون مکث رفت.

 

منبع : اصول تجویز تمرینات ورزشی برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2  مولفان : دکتر مهدیه مولا نوری شمسی و همکاران   انتشارات حنتمی 1401

 

 

 

 

نظرات