تمرینات عملکردی (قسمت دوم )

   همانطور که بیان کردیم تمرینات عملکردی تمریناتی را شامل می شود که باعث بهبود فعالیت های روزمره شود .ما در زندگی روزمره نیاز به تعادل خوب داریم .تمرینات عنوان شده  به بهبود تعادل کمک می کند.بهبود تعادل از زمین خوردن جلوگیری می کند که برای افراد مبتلا به دیابت و پوکی استخوان ،حفظ تعادل فوق العاده ارزشمند است و باعث پیشگیری از عوارض زمین خوردن می شود.

*ایستادن روی یک پا*

بایستید و آرام یکی از پاها را به سمت عقب و بالا ببرید ،کمی به جلو خم شوید و سپس دست مخالف پای بالا اورده شده را به سمت جلو بکشید.کمی مکث کنید و جاهای پاها را عوض کنید . می توانید تا وقتی که تعادلتان به هم نخورده وضعیت تک پا را حفظ کنید. برای سخت تر شدن تمرین می توانید دست موافق پا کشیده  را بالا بیاورید.

 *ایستادن روی پنجه پا*

این تمرین علاوه بر بهبود تعادل باعث جلوگیری از نوروپاتی اندام تحتانی می شود.

بایستید و به طور متناوب روی انگشتان پا بالا بیایید ، مکث کنید و دوباره پایین بیایید.

*کشش عضلات پشت پا*

  این تمرین علاوه بر بهبود تعادل باعث تقویت عضلات پشت پا شده و از نوروپاتی دیابتی نیز پیشگیری می کند.

این تمرین را می توان رو پله با گرفتن نرده ها و دیوارکناری نیز انجام داد. مهم این است که پاشنه پا از سطح بلند ،کمی عقب تر باشد و به سمت پایین کشیده شود .به گونه ای که در پشت پا کشش را احساس کنید. در لحظه کشش چند ثانیه مکث کنید و مجددا به حالت اول برگردید.

                       

  •     تمرینات ذکر شده چون با مکث و آرام انجام می شوند برای همه افراد قابل اجرا است و ممنوعیتی ندارد.

   منبع :تمرینات عملکرد ی،خوان کارلوس سانتانا ،ترجمه لیلی مهدیه و همکاران.جهاد دانشگاهعی 1395

                                                                                                                                                                                                                     

نظرات