توصیه های ورزشی(قسمت دوم)

  • يک توپ نرم يا پارچه گلوله شده را در دست نگه داشته و انگشتان را کامل دور آن حلقه کنيد و با فشردن کامل توپ يا پارچه، عضلات دست را منقبض کنيد. می‌توان هر دو دست را هم زمان نرمش داد و يا به‌طور جدا‌گانه تمرين را براي هر دست اجرا کرد.

      مکث: 15 الی 30 ثانيه                         ست: 3 مرتبه                        استراحت: 5 ثانيه

  • دست خود را از آرنج خم کرده و کف دست را به سمت زمين بگيريد، سپس با چرخش ساعد کف دست را به سمت بالا بياوريد.

      مکث: 10ثانيه                 ست: 8 مرتبه                  استراحت: 5 ثانيه

  • دست خود را از مچ خم کرده، مشت کنيد و مچ دست را به سمت راست و چپ حرکت دهيد.

     مکث: 5 ثانيه                 ست: 8 مرتبه                 استراحت: 5 ثانيه

 

  • دست را از مچ خم کرده و انگشتان را به هم نزديک کنيد. در همين حالت مکث کرده سپس رها کنيد.

      مکث: 5 ثانيه                 ست: 8 مرتبه                  استراحت: 2 ثانيه

  • انگشتان دست را در هم فرو کرده و سعی کنيد با فشار انگشتان دست را از هم خارج کنيد. دست‌ها حتماً پايين‌تر از قلب باشند.

      مکث: 5 ثانيه            ست:3 مرتبه                 استراحت: 5 ثانيه

 

 


 

 

پيشگيری

  •  تغيير سبک زندگی و کاهش فشار بر روی اعصاب دست
  •  کنترل و درمان بيماری‌هايی همچون ديابت، فشار خون بالا و آرتروز
  •  استفاده مناسب از موس کامپيوتر و اصلاح وضعيت تايپ کردن
  •  اجتناب از فعاليت‌هايی که باعث کشيده شدن بيش از حد مچ دست می‌شود.

 

نظرات