توصیه های ورزشی برای آرتروز زانو

برای پیشگیری از پیشرفت این مشکل و بهبود شرایط می توان نرمش های زیر را انجام داد:

  • به کمر دراز بکشید. یک پای خود را از زانو خم کنید و یک پا را مستقیم بالا بیاورید. می‌توانید پای کشیده را به دیوار بگذاید. سعی کنید که مچ پا را به سمت بالا و پایین حرکت دهید .

          حرکت 20: ثانیه            ست: 3 مرتبه          استراحت:  تعویض پا

  • روی صندلی بنشینید. یک بالش در بین زانو‌ها قرار دهید زانو‌های خود را به هم فشار دهید. می‌توانید این تمرین را در حالی که به کمر خوابیده‌اید و زانو‌هایتان خم است، انجام دهید.

          مکث:  20 ثانیه               ست: 10 مرتبه             استراحت:2 ثانیه

  • بایستید و دستان خود را به دیوار بگیرید. پاشنه‌های پای خود را از زمین فاصله دهید و روی پنجه‌های هر دو پا بلند شوید مکث کنید و به آرامی هر دو پاشنه را پایین بیاورید.

           مکث: 10 ثانیه                 ست: 3 الی 8 مرتبه            استراحت: 3 ثانیه

  • بایستید و برای تعادل دست خود را به دیوار یا صندلی بگیرید. وزن خود را بر روی پای نزدیک به صندلی قرار داده و پای دیگر را از پهلو بلند کنید.

           مکث: 3 ثانیه                ست:10 مرتبه                 استراحت: تعویض پا

  • دراز کشیده و کمر را به زمین بچسبانید. روی ساعد تکیه کنید. سپس یک پا را از زانو خم کرده به صورتی که پاشنه‌ی پا روی زمین باشد. همانطور که پاشنه روی زمین است سعی کنید آن را به باسن نزدیک کنید. مکث کرده و سپس پا را به مکان اول باز گردانید.(در طول انجام حرکت راستای ستون فقرات و سر و گردن حفظ شود)

           مکث: 10 ثانیه                ست: 3 مرتبه                 استراحت: تعویض پا

 منبع :

کتاب : حرکات اختصاصی و بهبود ضعف های عضلانی

نوشته : مرضیه طالب

انتشارات : مهر زهرا   

چاپ اول : بهار 98

نظرات