خار پاشنه (قسمت دوم)

حرکات کششی موثر در درمان خار پاشنه

1: ماساژ کف پا با قوطی

کف پای خود را روی یک رول یا قوطی (می توانید از بطری یخ زده نیز استفاده کنید) قرار دهید. از پاشنه تا وسط قوس کف پایتان، رول را به طرف جلو و عقب بچرخانید. این چرخش را 3 تا 5 مرتبه تکرار کنید. بهتر است این ورزش را قبل از شروع کارها و در ابتدای صبح انجام دهید.

 

2:ماساژ با توپ تنیس

یک توپ تنیس و یا یک بطری را زیر قوس پا بگذارید و پا را عقب و جلو ببرید و کمی روی آن فشار بیاورید. فشار پا را باید بر حسب درد تولید شده تنظیم کنید یعنی اگر درد دارید فشار را کم کنید.

 

3. کشش عضلات کف پا :

 می توان یک شال یا کمربند را دور پا کف پا طبق تصویر گذاشت و با انگشتان پا را سمت خود کشیده تا یک کشش 30 ثانیه ای اعمال شود.

4: برداشتن پارچه

یک دستمال یا پارچه را روی زمین بگذارید و سعی کنید با انگشتان پا آن را از روی زمین بردارید.

5: کشش عضلات کف پا

روی صندلی بنشینید و پای دردناک را روی زانوی پای دیگر بگذارید. سپس پنجه پا را در دست بگیرید و به طرف بالا بکشید و 10 ثانیه نگه دارید و با دست دیگر کف پا را ماساژ دهید. این حرکت را 3 بار در روز 10 تا 20 مرتبه انجام دهید.

 

منبع:

 1- Norris. Sport injury Diagnosis of Management. 2ed ed.2004

2- E.hyde. Consternating management of sport injury. 2ed ed. 2007

3- www.foot.com

4-www.heelspur.com

 

نظرات