خطرسنجی بیماری های قلبی و عروقی،دیابت و فشارخون در شهر کهریزسنگ با همکاری شبکه بهداشت و باشگاه حلقه آبی

دراین طرح که به منظور شناسایی و تحت درمان قرار دادن افراد دیابتی و پیشگیری از بروز دیابت در شهر کهریزسنگ انجام شد، بیش از 1000 نفر از چهارشنبه 18 اسفندماه 95 تا یکشنبه 22اسفندماه 95 در حسینیه اعظم و مسجد جامع شهر کهریزسنگ غربالگری شدند.

  

 

نظرات