دیابت و کمبود ویتامین D

در دهه های اخیر، امكان کمبود ویتامین D در دیابت نوع 2 و ارزش سطح سرمي 25 - هیدروکسي ویتامین D به عنوان عامل پیشگویي کننده عوارض دراز مدت دیابت مثل بیماری قلبي- عروقي در نظر گرفته شده است.

عوامل متعددی از جمله ژنتیک، سبک زندگي، شرایط محیطي و تغذیه ای نقش مهمي در ابتلا به دیابت نوع 2 ایفا مي کنند. در میان عوامل تغذیه ای، به احتمال زیاد ویتامین D نقش مهمي در کنترل قند خون یا کاهش عوارض دیابت دارد. به علاوه، شواهد اپیدمیولوژیک قابل توجهي بیانگر نقش کمبود ویتامین D در پاتوژنز دیابت نوع 2 مي باشد. با این وجود، علیتي بودن این ارتباط هنوز ثابت نشده است .از طرفي، کمبود ویتامینD با بیماری هایي نظیر پوکي استخوان، بیماری قلبي عروقي، بیماری اختلالات سندرم متابولیک ، بیماری های خود ایمني مانند مولتیپل اسكلروزیس و دیابت نوع 1مرتبط مي باشد . کمبود ویتامین D در تمام نقاط جهان شایع بوده ولي در آسیا و منطقه خاورمیانه از جمله ایران شیوع بسیار بالایي داشته و این کمبود به ویژه در زنان سنین مختلف به شدت مشهود است.

دیابت ملیتوس نوع 2 و کمبود ویتامین D، عوامل خطر مشترکي مانند نژاد آفریقایي- آمریكایي، چاقي، پیری و فعالیت بدني دارند اما مكانیسم حاکي از ارتباط کمبود ویتامین D و دیابت نوع 2 به خوبي شناخته نشده است .غلظت 25 - هیدروکسي ویتامینD در گردش، به عنوان شاخصي از وضعیت ویتامین D در نظر گرفته مي شود. به نظر مي رسد عواملي مانند فقدان یا کمبود غذای غني شده با ویتامین D ، مصرف کم ویتامین D و مكمل ها، عادات لباس پوشیدن و پوشش کامل بدن، مواجهه متفاوت با نور خورشید به عنوان عوامل اصلي شیوع بالای کمبود ویتامین D در جمعیت ایراني مطرح باشد.

در مطالعه الهام نیرومند و همکاران بر روی 90 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 و 90 فرد سالم همسان شده از نظر سن و جنس به عنوان گروه شاهد جهت مقایسه سطح ویتامین D در کلینیک دیابت استان کرمانشاه در سال1393 ، میانگین سطح ویتامین D در بیماران دیابتي به طور معني داری پایین تر از افراد سالم بود، بنابراین بررسي سطح ویتامین D و مكمل درماني با این ویتامین در بیماران دیابتي پیشنهاد مي گردد.

منبع:

الهام نیرومند و همکاران: مقایسه سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم در سال 1393، مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 59 ، شماره 2، 509- خرداد- تیر 95 ، صفحه97-105

 

نظراتمعرفی کتاب
کتاب "حالا من چی بخورم" برای کمک به ساده سازی زندگی روزانه ی افراد دیابتی از طریق آموزش مهارت های تغذیه پایه و تغییرات رفتاری نوشته شده است.
این آموزش ها به شما کمک می کند تا در هر موقعیتی، از جمله سفر یا بیرون از منزل، هنگام غذا خوردن، تصمیم درست را اتخاذ و غذای مناسبی انتخاب کنید و لذت غذای دلخواهتان را بچشید...
شما عزیزان می توانید جهت تهیه کتاب به واحد روابط عمومی انجمن خیریه دیابت جنان واقع در خیابان دانش، روبروی کوچه شهید اناری مراجعه نمایید. چنانچه امکان مراجعه حضوری وجود ندارد با ما تماس بگیرید تا کتاب از طریق پست به آدرس شما ارسال گردد.

جنان چگونه به من کمک میکند؟

عضویت در جنان
درخواست بازدید از منزل

لینک مفید
شبکه های اجتماعی