روانشناسی دیابت یا خود شناسی علمی

روانشناسی دیابت ، مطالعه ی علمی اثر روان و عکس آن یعنی مطالعه ی علمی دیابت بر روان است . به عبارت دیگر می خواهم بدانیم اثر روان سالم و ناسالم بر دیابت چیست .یعنی بدانیم فردی که به درستی تربیت شده و با سبک زندگی صحیح آشنا باشد ،چه طور ممکن است اصلا گرفتار این بیماری نشود (با توجه به عبارت عقل سالم در بدن سالم ) و اگر فرد به دلیل تربیت ناصحیح ،گرفتار بیماری شد شرایط به چه صورت خواهد بود.

اهمیت مطالب گفته شده تا حدی است که امروزه توجه سازمان جهانی بهداشت به جای میکروب ها و بیماری ها ،به سبک زندگی معطوف شده است .اگر سبک زندگی تصحیح نشود (مثل فقدان مهارت های زندگی که باعث استرس در انسانها می شود ) نمی توان به بهبود شخصیت امیدوار بود و همه چیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت . بنابراین  به اعتقاد من، در روانشناسی امروز دیابت چیزی نیست جز خود شناسی علمی . بنابراین لازم است نسبت به سبک زندگیمان به خوداگاهی و خود شناسی دست یابیم . به این شکل که از نظر خواب ،ورزش ،تغذیه و از همه مهم تر در روابط انسانی ،خود را گرفتار روابط ناراحت کننده نکنیم که این خود ناشی از فقدان مهارت های ارتباطی است و منجر به قهر و جدایی هایی می شود که به جای گرفتن موج مثبت برای خود مشکل ایجاد می کنیم و در چنین شرایطی است که زمینه برای دچار شدن به بیماری های مختلف فراهم می شود از جمله دیابت . اثرات دیابت بر انسان ، مخصوصا دیابت پیشزفته ،بر بدن بسیار سو است . به گونه ای که امروزه معتقدند نه تنها عقل سالم در بدن سالم است بلکه بدن سالم نیز در کنار عقل سالم تداوم دارد .

اما در این میان ، مهم ترین مسئله ،انگیزه است که باعث تداوم درمان و شادابی برای ادامه ی زندگی می شود . اگر حالمان بد باشد دچار افسردگی زیاد باشیم ،دل و دماغی برای ادامه ی درمان نخواهیم داشت . افراد با انگیزه حتی با وجود بیماری سال های طولانی تری زندگی می کنند .

امید به زندگی و اینده چیست ؟

از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت ،بعد از سرماخوردگی ،افسردگی شایع ترین  بیماری هاست . افسردگی یک بیماری مسری است .امید و عشق حکم بنزین زندگی انسان را دارند . زنده های مرده ،انگیزه ندارند و باید در ایشان انگیزه ایجاد کرد . اگر فردی نا امید و بی انگیزه باشد هیچ حرکتی نمی کند . روانکاو اجتماعی معتقد است درمان هر فرد براساس میزان میل به زندگی او تعریف می شود .سرنوشت هر کس در گرو این است که شور زندگی و عشق زندگی بر او حاکم است یا میل به از بین رفتن می بینیم که متاسفانه اکثر افراد به میل از بین رفتن گرایش دارند . همه ی ما خودکشی را می شناسیم و می دانیم امری بسیار ناپسند است . اما حالت دیگری که وجود دارد نوعی خود کشی ضعیف است که اکثر ما با آن درگیر هستیم . خودکشی تدریجی صورت ورزش نکردن ،تغذیه ناسالم ،استراحت ناکافی و ناقص و.... شکل می گیرد . نکته قابل توجه این است که زندگی ما متخصصان نیز درگیر این موضوع می باشد ،که واقعا زیانبار است .

چگونه می توان انگیزه ایجاد کرد؟

در این زمینه ناچاریم از گفته ی بسیار مهم انیشتین بهره بگیریم . او معتقد بود تخیل اهمیت بیشتری نسبت به دانش دارد . وی به خوبی می دانست اگر تخیل و میل به شناخت  را نداشت هیچ وقت تا آن حد پیشرفت نمی کرد .نظریه ی دیگری نیز وجود دارد اگر انسان هر روز یک ساعت رویا نبیند روز خوبی نخواهد داشت . آیا هیچ وقت از خود پرسیده اید آیا زندگی شما به این صورت است؟این مسیله در مورد اکثر افراد فقط مربوط به دوران کودکی است .

شخصیت های بزرگ تاریخ همه مدیون تخیل خود هستند . هر چه اکنون هستیم مربوط به تخیل گذشته ی ماست و مدیون آن هستیم . مثلا در گذشته تشکیل این انجمن در ذهن مدیران آن تخیلی بیش نبوده است . اما امروزه عملکرد آن به  جایی رسیده که از سراسر آن عضو دارد و در سمینارها و همایش های مربوط  به آن شرکت می کنند . هم اکنون از شما خواهش می کنم دنیایی برای آینده ی خود تصور کنید . این تخیل ،زندگی زیبایی برای آینده ی شما ایجاد خواهد کرد البته اگر مثبت باشد . در این دنیا اگر حکمت است نعمت هم هست . اگر آدم های بد در زندگی ما هستند آدم های خوب هم وجود دارند . دو تست وجود دارد که نشان دهنده ی میزان افسردگی شماست . با شنیدن واژه ی زنبور در ذهن شما چه تصوری شکل می گیرد ؟اگر بگویید فقط نیش می زند ،بدبین هستید اگر بگویید عسل تولید می کند خوش بین هستید و اگر هر دو را ببینید واقع بین هستید . همین طور در مورد گل :اگر بگویید زیبا و خوشبو است خوشبین اگر خار اورا ببینید بدبین و اگر هر دو را ببینید واقع بین هستید . سلامت درونی امروز صداقت بیرحمانه با خود است . ما هرگز نمی گوییم جنبه های منفی زندگی را نبینید . این کار خود فریبی است . اما افسردگی فقط بر اساس جنبه های منفی زندگی ایجاد می شود . کسی درست زندگی می کند که واقع بین باشد . از دید گاه دانشمندان پنسیلوانیا زندگی خوب از آن کسی است که درست اندیشی دارد و اصولا سعی می کند این دیدگاه را در گفتار و رفتار خود بگنجاند .لذا از شما خواهش می کنم آینده خود را با تخیل واقع بینانه تصور کنید .اگر انگیزه نداشته باشید زندگیتان بی هدف می شود و زندگی بدون هدف معنی ندارد . امید به زندگی علاوه بر اینکه وابسته به عوامل خارجی است ،به خود شما نیز وابسته است . امیدوارم با تزریق عشق به زندگیتان اصول صحیح رعایت دیابت را بکار ببندید . در تاریکی هنر در این است که شمعی روشن کنید شما نیز به جای غصه خوردن و رنج کشیدن به زندگیتان امیدوارانه نظم بدهید . بسیارند کسانیکه دیابت باعث پیشرفت و موفقیت در زندگی شده است پس می توان با دیابت خوب و موفق بود .

منبع :مجله ی پیام دیابت

فصلنامه علمی اموزشی 1392

متن از دکتر عیسی جلالی

نظرات