فعالیت بدنی و آثار آن بر بیماری های قلبی عروقی در افراد دیابتی نوع 2

دیابت نوع دو در ارتباط با افزایش عوامل خطر زای اختلالات قلبی- عروقی از جمله فشار خون بالا ، هیپرلیپیدی،هموگلوبین گلیکوزیله، افزایش گلوکز خون ناشتا، و کمبود فعالیت بدنی است. ابتلا به اختلالات قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع 2،حدود 2تا 4 برابر  بیشتر از افراد دیگر است و عامل اصلی مرگ و میر دراین دسته از بیماران است. کاهش سطوح هموگلوبین گلیکوزیله A1c  فواید بسیاری در کاهش عوارض قلبی- عروقی دارد.

فعالیت ورزشی در پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری های قلبی عروقی  و پیشگیری از عوارض خاص بیماری دیابت کمک کننده است.فعالیت ورزشی با کاهش وزن باعث کاهش سطوح تری گلیسریدها و لیپوپروتئین های کم چگالی، از بین رفتن چربی اضافی بدن و باعث تنظیم فشارخون می شود.

تمرینات هوازی نوع رایج فعالیت ورزشی در معالجه افراد دیابتی نوع2 است که باعث بهبود در کنترل گلیسمیک،وضعیت لیپید،کاهش چربی بدن و کاهش گلوکز خون ناشتا می شود.تمرینات ورزشی با کاهش لیپوپروتئین های کم چگالی(LDL) و افزایش لیپوپروتئین های پرچگالی (HDL) یاعث تغییرات در نیمرخ چربی و کاهش چربی های اضافی بدن می شود.

طبق تحقیقی که در سال 1391 بر روی بیماران دیابتی نوع دو در استان کرمانشاه انجام شد ، افراد شرکت کننده در این تحقیق بعد از 8 هفته فعالیت هوازی نتایج شگفت انگیزی ارائه دادند.  طبق نتایج بدست آمده از  این تحقیق  ،8 هفته فعالیت هوازی باعث کاهش  HbA1c، گلوکز خون ناشتا و بهبود در پروفایل لیپیدی می شود.

بنابراین با توجه به بهبود پروفایل لیپیدی  و کاهش عوامل خطرزای قلبی عروقی،  فعالیت های ورزشی هوازی می تواند به عنوان یک راه مفید درمانی و همچنین پیشگیری کننده از بیماری های قلبی-عروقی در این دسته از بیماران باشد.

 

منبع :

یوسفی و همکاران : بررسی اثر فعالیت ورزشی هوازی بر کنترل قند خون و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع2 ، مجله علوم پزشکی مشهد جلد شماره 9، اسفند  1393 صفحات 976-984

نظرات