فواید بالینی ورزش درمانی در بیماران دیابت نوع 2

   با افزایش جلسات ورزشی ، افزودن تمرینات مقاومتی به تمرینات استقامتی ، یا طولانی شدن مداخلات ورزشی  محتوای  ( ای وان سی ) HBA1Cخون کم می شود و یا حساسیت به انسولین افزایش می یاید. مداخلات تمرین استقامتی با شدت زیاد ، در مقابل مداخلات تمرین استقامتی با شدت کم ، برای بهبود کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیا بت نوع 2 به همان اندازه موثر است.

  از آنجا که اکثر مبتلایان  به دیابت نوع 2  دارای چاقی و اضافه وزن هستند ،روش های تمرینی با ید به حداکثرمیزان از دست دادن توده بافت چربی تبدیل شود .علاوه بر این، یک مداخله محدود کننده دریافت کالری نیز باید همزمان انجام گیرد .

  با رعایت تمام جوانب ،کاهش بیشتر حجم بافت چربی احشایی برای تقویت بهبود کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو نقش اساسی دارد.

  بنابر این توصیه می شود ،ضربان قلب در حال استراحت را در نظر گرفته و نسبت به آن ،ضربان قلب در حال تمرینات را برای هر فرد مشخص کنید تا شدت تمرینات استقامتی برای کاهش بافت چربی مشخص شود.

 

منبع : اصول تجویز تمرینات ورزشی برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2  مولفان : دکتر مهدیه مولا نوری شمسی و همکاران   انتشارات حنتمی 1401

 

نظرات