موارد منع روزه داری

  • افراد دیابتی نوع یک
  • دیابت نوع دو که انسولین مصرف می کند
  • کمای دیابتی که به دلیل قند خون بالا در سه ماهه گذشته پیش آمده است (علائم افزایش قند خون : پرنوشی –تکرار ادرار-پرخوری - خواب آلودگی –خشکی پوست –تاری دید- تأخیر در بهبود زخم)
  • کاهش قند خون در سه ماهه گذشته (علائم کاهش قند خون: عرق نمودن- تپش قلب- لرزش –اضطراب- خستگی- پرخوری- سردرد- تاری دید –رفتار نامناسب- تشنج)
  • افراد سالمند که تنها زندگی می کنند یا عدم تمرکز و فراموشی دارند
  • افراد دارای عوارض قند خون : کلیوی ، چشمی ، قلبی
  • افراد دیابتی که دیالیز می شوند
  • خانم باردار دیابتی
  • افرادی که سحر بیدار نشده و یا سحری نخورده اند
  • افرادی که داروی دیابتی خود را نخورده اند

 

واحد تغذیه انجمن خیریه دیابت جنان

 آقای مهدی زاده

نظرات